Ak. Styrelsen

Sammanträdesdagar 2019

Strängnäs Arbetarekommun. Styrelsen 2019.

Årsmöte 2019 (pdf)

Ordförande

Ingrid Fäldt Omval 2 år 

Fyra ledamöter
Magnus Brandel Nyval 2 år
Eva Strömberg Omval 2 år
Krister Lumme Omval 2 år
Gun-Britt Fransson Nyval 2 år

Nio ersättare
Wailith Edstein Omval 1 år
Tord Tjernström Omval 1 år
Ragnhild Andersson Omval 1 år
Mikael Andersson Omval 1 år
Marie Eriksson Nyval 1 år
Bodil Mellgren Nyval 1 år
Ingemar Lund Nyval 1 år
Mari Bohman Nyval 1 år
Jonny Wallinder.
Hamid Sultani Nyval 1 år

 

 

Ledamöter VU
Ingrid Fäldt Omval 1 år
Göran Svärd Omval 1 år
Sekreterare  Eva Strömberg 1 år
Facklig/Politisk ansvarig Gunbritt Fransson 1 år
(*utses på konstituerande styrelsen den 11 april)

Ersättare VU
Angela Andersson (Ingrid Fäldt) Omval 1 år
Jonny Wallinder (Göran Svärd 1 år
Krister Lumme (sekreterare) 1 år
Torbjörn Johansson (Facklig/politisk) 1 år


Revisor och tre revisorsersättare

Ordinarie
Kjell Andersson Omval 1 år


Tre revisorsersättare
Bo Johansson Omval 1 år
Arne Stade Omval 1 år
Annica Hedengren Nyval 1 år

 

Adjungerande

Monica Lindell Rylén samt en
representant för SSU till AK-styrelsen.


Valberedning
Leif Hård Strängnäs, sammankallande,
Britt Ståhl från S-föreningen Åker, Arne Stade från S-föreningen Mariefred och Gunilla Frithiof föreslogs från S-kvinnorna

Konstituering
Ordförande
Ingrid Fäldt vald vid årsmötet 2019
Kassör
Göran Svärd vald vid årsmötet 2018
Sekreterare Eva Strömberg valdes Facklig politisk ledare Gunbritt Fransson valdes Vice ordförande Torbjörn Johansson valdes Vice sekreterare Ragnhild Andersson valdes Firmateckning Att teckna firma var för sig valdes Ordförande Ingrid Fäldt och kassören Göran Svärd
Adjungering
Till styrelsemöten inbjuds
Kommunalrådet Monica Lindell Rylén Representant från SSU
Studieledare
Ragnhild Andersson valdes
Medlemsansvarig
Angela Andersson, Jonny Wallinder, Göran Svärd valdes
Ungdomsansvarig
Jonny Wallinder valdes
Äldreansvarig
Göran Svärd valdes
Internationell ansvarig
Wailith Edstein valdes
ABF
Mikael Andersson valdes
Fonus
Göran Svärd valdes
FN-föreningen
Krister Lumme
Fanbärare
AKVU

 

facebook Twitter Email