7. Val till kommunfullmäktige Angela Andersson

Angela Andersson 63 år
Studie- och yrkesvägledare
Född och uppvuxen i Åkers styckebruk och bott de senaste tjugo åren i Strängnäs centralort.
Starkt förankrad i kommunen med make, far, barn och barnbarn.
Boende i radhus på Bäckvägen i Strängnäs.
Aktiv inom socialdemokraterna sedan 14 års ålder.
Kommunala uppdrag: Ledamot i KF, KS och TSN.
Ordförande i Strängnäs kommuns S-kvinnoklubb och ledamot i Strängnäs arbetarekommuns styrelse.
Styrelseledamot Sörmlands socialdemokratiska kvinnodistrikt. 

facebook Twitter Email