19. Val till kommunfullmäktige Annica Hedengren

Varför jag blev sosse?

Jag är uppvuxen i en arbetarfamilj och fostrad efter socialdemokratins värderingar.

Min far var en mycket aktiv socialdemokrat med många förtroendeuppdrag.  Större delen av hans fritid ägnade han åt politiken. Min mor var aktiv i S-kvinnorna. Gick med i demonstrationståget från tidig ålder och kan än idag känna hur stolt jag var. När jag röstade första gången fanns det inget annat alternativ för mig än socialdemokraterna och så är det fortfarande. 

Född och uppvuxen i Kolsva. Ett litet brukssamhälle i Västmanland.

Jag utbildade mig till barnmorska. Efter avslutad utbildning flyttade jag 1975 till Strängnäs. Arbetade på Barnmorskemottagningen i Strängnäs i 40 år samt på Ungdomsmottagningen under många år. Gick i pension för 1 år sedan. Arbetar nu på tim tid.

Är 67 år, gift i 42 år. Har 3 vuxna döttrar och 5 barnbarn.

Har varit medlem i S-kvinnorna i många år men ej varit aktiv förrän på senare tid. Efter senaste kyrkovalet är jag nu invald i Kyrkofullmäktige samt Kyrkorådet.

Vilka frågor är jag mest intresserad av?

Integration

Bekämpa brottsligheten så att alla kan känna sig trygga i vårt land

Förbättra för pensionärer genom att avskaffa pensionärsskatten samt öka bemanningen inom äldrevården.

Lokalt: Skolfrågor

Familjecentral i Mariefred

Generösa öppettider på fritidsgårdar och Ungdomsmottagning

 Övrigt:

Sitter i styrelsen för Rädda Barnen och Hemträdgårdsföreningen. Sjunger i Olivehällkören.

 

facebook Twitter Email