Uttalande från distriktskongressen 2021

RIKSDAGEN lördag 10 april 2021. Kampen mot covid-19, arbetet med att samtidigt klara annan viktig sjukvård och insatserna för att få fler i jobb står i centrum för politiken under den närmaste tiden. Det menar Socialdemokraterna i Sörmland i ett uttalande som togs på deras digitala distriktskongress idag den 10 april. De uppmanar även samtliga…

Läs mer
Läs mer

Slutligt ställningstagande när det finns ett förslag till beslut för värmerörelsen.

Socialdemokraterna i Strängnäs står bakom beslutet taget i Kommunfullmäktige att påbörja en avyttringsprocess av fjärrvärmerörelsen för en eventuell slutlig försäljning. Processen är pågående och under processens gång skapas kunskap och möjlighet till utveckling av fjärrvärmerörelsen, oavsett framtida beslut. Det krävs långsiktig innevånarnytta gällande ekonomi, både som bärare/ägare av fjärrvärmerörelsen och som kund, samtidigt som hållbar…

Läs mer

En socialdemokratisk välfärd bortom vinstintresse och marknadisering

Motion till Socialdemokratiska arbetarepartiets partikongress 2021 En socialdemokratisk välfärd bortom vinstintresse och marknadisering Sverige har lagar som slår fast att välfärden ska kännetecknas av jämlikhet och god kvalitet för alla. Utan att dessa lagstadgade ändamål har ändrats, har den svenska välfärden successivt tappat greppet om sitt jämlikhetsskapande uppdrag. Det handlar om skolkoncerner som försöker locka…

Läs mer

Årsmöte 2020 Strängnäs Arbetarekommun

Strängnäs Arbetare kommun har hållit årsmöte. Till ny ordförande för Strängnäs Arbetarkommun valdes Christer Strömberg 56 år infödd Strängnäsbo. Christers huvudsakliga arbete är som Ombudsman på Seko Facket för service och kommunikation. Fackliga uppdrag har han arbetet med på heltid sedan 2005. Först på Peab, sedan 2016 på förbundet med att hjälpa medlemmar och företag…

Läs mer

Att erhålla skattemedel för drift av skolor = full insyn i verksamheten

Motion: Till Strängnäs arbetare kommun Vi socialdemokrater vill att alla elever ska ha samma förutsättningar att lyckas i skolan, var än man bor. Vi vill ha en bra jämlik skola, där resurserna fördelas efter behov. En grundläggande förutsättning för att lyckas med det, är att resurstilldelningen ändras. Kommunala skolor med stora utmaningar ska kunna tilldelas…

Läs mer

Stärk samverkan mellan staten, kommunerna och regionerna i klimatarbetet

MOTION                                                                                                                   2021-03-18 Till Strängnäs Arbetarekommun Greta Thunberg har lyckats engagera medborgarna – såväl unga som gamla – i opinionen för att rädda klimatet. Stefan Löven har många gånger framhållit Gretas insatser för klimatet som mycket viktiga. Det är därför viktigt att på olika sätt mobilisera medborgarna i arbetet för att minska klimatutsläppen och till…

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS.

Distriktskongress 10 april 2021 Digitalt Ombud Strängnäs kommun Ordinarie                                                                                           Ersättare Leif Hård                                                                                            Nasra Ali Wailith Edstein                                                                                 Göran Svärd Leif Lindström                                                                                   Matias Askerstedt Peter Hellsten                                                                                   Ingemar Lund Ombud Åker                                                                                     Ersättare Louise Ljung                                                                                      Anja Klason Torbjörn Johansson                                                                         Tord Tjernström Robert Wastersson                                                                          Elin Tjernström Ombud Mariefred                                                                           Ersättare Mikael Slagbrand                                                                             Krister Lumme Julia Cafoord                                                                                     Mikael Andersson Anders Härnbro                                                                               …

Läs mer

Vi Socialdemokrater vill se en kommunal skola i Läggesta.

Utbildningsnämnden tog i slutet av januari beslut om att påbörja en utredning om byggandet av en ny grundskola i Läggestaområdet. Inflyttningen är hög i Mariefred-Läggestaområdet och det behövs en ny skola för att möta den prognostiserade tillväxten av elever i förskole- och grundskoleåldrar. Vi Socialdemokrater fick tyvärr inte gehör för vår vilja att redan nu…

Läs mer

Dags för årsmöte…

Snart är det dags för årsmöte i Strängnäs AK för dig som är utsedd att ingå i rep-skapet. Här kommer en första kallelse. Handlingar kommer i ett senare utskick. Länken till mötet kommer också så småningom.

Läs mer
facebook Twitter Email