TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD…

Vi är 90 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna. Här finns vi i Strängnäs I den lokala S-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga S-föreningar och i internationella projekt med våra systerpartier i andra länder. Vi…

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Tillönskas dig som är medlem i Strängnäs Arbetarekommun liksom Dina nära och kära. Vi har upplevt ett annorlunda år med en pandemi som inneburit att möte och verksamhet fått en annan karaktär. Möten har hållits digitalt via Zom. Vårt årsmöte kunde hållas först under sommaren. Våra representanter i kommunpolitik, regionpolitik och kyrkopolitik har ställts upp…

Läs mer

Adventsmöte i Corona tid…

Läs mer

Vi önskar trevlig 4: Advent !

Läs mer

Ang. vår Facebooks sida…

Vår Facebooks sida är idag är idag inte tillgänglig. Vad detta beror på vet vi inte. Vi har kontaktat Facebook för att få veta vad som har hänt och hoppas komma igång med vår sida så fort som möjligt… Läs här om vad som är :

Läs mer

Vilket århundrade lever Europaskolan i?

Vilket århundrade lever Europaskolan i? Tack Lena Klintberg, som gjorde oss uppmärksamma på, hur Europaskolan välkomnar sina nya gymnasieelever, i Strängnäs tidningen måndagen den 21 september. Med bestörtning och besvikelse tog vi del av rektorn på Europaskolan Thomas Axelsson svar på den artikeln. Skolan insparksriter under insparks veckan, var enligt rektorn, godkända av skolledning och…

Läs mer

Vår politik i Strängnäs.

Politisk inriktning 2018-2022 för Strängnäs kommun. Socialdemokraterna i Strängnäs har tillsammans med Moderaterna tagit ett gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden har vi haft ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg.För arbetet under mandatperioden har partierna gemensamt undertecknat ett program som angett inriktningen för politiken….

Läs mer

Glad sommar …

Läs mer

Motion från Strängnäs till Partikongressen 2021.

Klicka HÄR: Partikongressen 2021  Äldreomsorgslag Sedan millennieskiftet har antalet platser i äldreboende (behovsprövade) minskat från 118 000 till 82 000. Under samma tidsperiod har antalet äldre från 80 år och uppåt ökat med 37 000 personer eller 8%. Enligt SCB kommer antalet personer 80 år och äldre att öka de kommande 10 åren med närmare 50%….

Läs mer

Stefan Lövens 1:a maj tal.

Läs mer
facebook Twitter Email