Klart med nytt kommunalråd för Socialdemokraterna i Strängnäs

Anders Härnbro kommer att efterträda Monica Lindell Rylén som avslutar sitt uppdrag som kommunalråd under sommaren. Detta beslutades i veckan enhälligt av representantskapet för Socialdemokraterna i Strängnäs samt av kommunfullmäktigegruppen. Anders Härnbro är 48 år med en bakgrund vid Linköpings universitet. Efter ett decennium med politiska uppdrag som kommunalråd och regionråd i Östergötland har Anders…

Läs mer

KYRKOVAL 19 september 2021

Socialdemokraterna i Mariefreds församling För en nära och öppen folkkyrka KYRKOVAL      19 september 2021       Valmanifest kyrkoval 2021 Strängnäs stift Socialdemokraterna och Svenska kyrkan Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.  Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar…

Läs mer

Stefan Lövens 1:maj tal 2021

Läs mer

1 Maj 2021: Välfärden först!

Parollen för 1 maj 2021 är ”Välfärden först”. Även i år planeras 1 maj-firandet bli digitalt med en nationell sändning och lokala digitala arrangemang. Pandemiläget hindrar oss för traditionella fysiska firanden. Istället kommer Socialdemokraterna och LO tillsammans hålla ha ett digitalt firande. Nu finns årets 1 maj-märke att beställa! – Parollen när arbetarrörelsen samlas för…

Läs mer

Uttalande från distriktskongressen 2021

RIKSDAGEN lördag 10 april 2021. Kampen mot covid-19, arbetet med att samtidigt klara annan viktig sjukvård och insatserna för att få fler i jobb står i centrum för politiken under den närmaste tiden. Det menar Socialdemokraterna i Sörmland i ett uttalande som togs på deras digitala distriktskongress idag den 10 april. De uppmanar även samtliga…

Läs mer
Läs mer

Slutligt ställningstagande när det finns ett förslag till beslut för värmerörelsen.

Socialdemokraterna i Strängnäs står bakom beslutet taget i Kommunfullmäktige att påbörja en avyttringsprocess av fjärrvärmerörelsen för en eventuell slutlig försäljning. Processen är pågående och under processens gång skapas kunskap och möjlighet till utveckling av fjärrvärmerörelsen, oavsett framtida beslut. Det krävs långsiktig innevånarnytta gällande ekonomi, både som bärare/ägare av fjärrvärmerörelsen och som kund, samtidigt som hållbar…

Läs mer

En socialdemokratisk välfärd bortom vinstintresse och marknadisering

Motion till Socialdemokratiska arbetarepartiets partikongress 2021 En socialdemokratisk välfärd bortom vinstintresse och marknadisering Sverige har lagar som slår fast att välfärden ska kännetecknas av jämlikhet och god kvalitet för alla. Utan att dessa lagstadgade ändamål har ändrats, har den svenska välfärden successivt tappat greppet om sitt jämlikhetsskapande uppdrag. Det handlar om skolkoncerner som försöker locka…

Läs mer

Årsmöte 2020 Strängnäs Arbetarekommun

Strängnäs Arbetare kommun har hållit årsmöte. Till ny ordförande för Strängnäs Arbetarkommun valdes Christer Strömberg 56 år infödd Strängnäsbo. Christers huvudsakliga arbete är som Ombudsman på Seko Facket för service och kommunikation. Fackliga uppdrag har han arbetet med på heltid sedan 2005. Först på Peab, sedan 2016 på förbundet med att hjälpa medlemmar och företag…

Läs mer

Att erhålla skattemedel för drift av skolor = full insyn i verksamheten

Motion: Till Strängnäs arbetare kommun Vi socialdemokrater vill att alla elever ska ha samma förutsättningar att lyckas i skolan, var än man bor. Vi vill ha en bra jämlik skola, där resurserna fördelas efter behov. En grundläggande förutsättning för att lyckas med det, är att resurstilldelningen ändras. Kommunala skolor med stora utmaningar ska kunna tilldelas…

Läs mer
facebook Twitter Email