Aktuellt


Socialdemokraterna i Strängnäs önskar en trevlig 1:a Advent

Läs mer

Ny S-politik för en säker och demokratisk värld Under partikongressen 3-7 november i Göteborg flyttade Socialdemokraterna fram sina positioner för en säker och demokratisk värld, med nya förslag och tydliggöranden om bland annat internationellt samarbete, klimatet och ett starkt folkligt försvar. Bland annat att ett globalt koldioxidpris bör införas med principen att förorenaren betalar.  Här…

Läs mer

Tobias Baudin vald till partisekreterare för Socialdemokraterna

Idag, 6 november 2021, beslutade Socialdemokraternas kongress att enhälligt välja Tobias Baudin till ny partisekreterare. – Det är min absoluta övertygelse att det krävs både en stark fackföreningsrörelse och ett starkt socialdemokratiskt parti för att Sverige ska bli ännu bättre – för alla. Under lördagen beslutade kongressen att enhälligt välja Tobias Baudin till ny partisekreterare…

Läs mer

Ny S-politik för full sysselsättning och snabbare klimat omställning Socialdemokraternas partikongress har fattat flera nya beslut för att göra kraftfulla investeringar för full sysselsättning och en snabbare klimat omställning. Vi ska bygga landet starkt och hållbart. Vi vill använda investeringar för att skapa nya jobb, inte minst de nya gröna jobben som ökar takten i…

Läs mer

Magdalena Anderssons Installationstal.

Magdalenas Facebook

Läs mer

Socialdemokraternas Partikongress 2021. ”Vi bygger landet”

Den 3 – 7 november 2021 har Socialdemokraterna partikongress. Då samlas socialdemokrater från hela Sverige på Svenska Mässan i Göteborg. Där ska framtidens socialdemokratiska politik formas. Dessutom ska ny partiordförande väljas. Det är partiets 41: a ordinarie kongress. Temat för årets kongress är ”vi bygger landet”. Socialdemokraterna Sörmland har tio valda ombud. Mer om kongressen…

Läs mer

Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin.

20 september 2021 Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor. När pandemin bröt ut stannade Sverige upp. Runt…

Läs mer

Fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun säljs till Solör Bioenergi.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. Strängnäs kommer fortsättningsvis att äga 20 procent av fjärrvärmeverksamheten. Kommunfullmäktiges beslut går därmed i linje med styrelsen i Strängnäs kommunföretag ABs förslag till beslut om försäljning. En ny fas inleds nu för genomförande…

Läs mer

Varför vill inte Ulf Kristersson ta ansvar?

Ulf Kristersson (M) anklagar oss socialdemokrater för att ”mixtra med demokratin” (SvD 1/9). Han syftar på det parlamentariska underlaget för Stefan Löfvens första och andra regering, och att vi socialdemokrater inte vill bygga sitt parlamentariska stöd på Sverigedemokraterna. Han verkar vilja sprida en bild av att väljarnas vilja på något sätt inte skulle vara tillgodosedd….

Läs mer

Rösta på Socialdemokraterna i Kyrkovalet

Som socialdemokrater vill vi att kyrkan ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Vi vill utveckla den öppna, solidariska och demokratiska folkkyrkan som vänder sig till alla. En kyrka och församling som välkomnar alla människor, djupt troende, tvivlare, de som…

Läs mer
facebook Twitter Email