Aktuellt


Ang. vår Facebooks sida…

Vår Facebooks sida är idag är idag inte tillgänglig. Vad detta beror på vet vi inte. Vi har kontaktat Facebook för att få veta vad som har hänt och hoppas komma igång med vår sida så fort som möjligt… Läs här om vad som är :

Läs mer

Vilket århundrade lever Europaskolan i?

Vilket århundrade lever Europaskolan i? Tack Lena Klintberg, som gjorde oss uppmärksamma på, hur Europaskolan välkomnar sina nya gymnasieelever, i Strängnäs tidningen måndagen den 21 september. Med bestörtning och besvikelse tog vi del av rektorn på Europaskolan Thomas Axelsson svar på den artikeln. Skolan insparksriter under insparks veckan, var enligt rektorn, godkända av skolledning och…

Läs mer

Vår politik i Strängnäs.

Politisk inriktning 2018-2022 för Strängnäs kommun. Socialdemokraterna i Strängnäs har tillsammans med Moderaterna tagit ett gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden har vi haft ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg.För arbetet under mandatperioden har partierna gemensamt undertecknat ett program som angett inriktningen för politiken….

Läs mer

Glad sommar …

Läs mer

Motion från Strängnäs till Partikongressen 2021.

Klicka HÄR: Partikongressen 2021  Äldreomsorgslag Sedan millennieskiftet har antalet platser i äldreboende (behovsprövade) minskat från 118 000 till 82 000. Under samma tidsperiod har antalet äldre från 80 år och uppåt ökat med 37 000 personer eller 8%. Enligt SCB kommer antalet personer 80 år och äldre att öka de kommande 10 åren med närmare 50%….

Läs mer

Stefan Lövens 1:a maj tal.

Läs mer

Första maj i en annorlunda tid.

Vi kommer detta år inte att samlas till de demonstrationståg, där många under årens lopp burit plakat med viktiga budskap. Vi kommer inte heller att mötas i Åkers Folkets hus eller i Ugglas park, där så många tal hållits, som handlat om nationella, regionala och lokala frågor. Det har då berört förslag och önskade förbättringar….

Läs mer

Årsmötet inställt. Kallelse till nytt möte kommer när vi vet hur myndigheterna ställer sig då det gäller folksamlingar ang Corona viruset.

Läs mer

Temakväll. En bostad för alla!

Läs mer

Temakväll.

Läs mer
facebook Twitter Email