Inbjudan till föreningsmöte i Advent.

PROGRAM. KLICKA HÄR

Hej alla medlemmar i S-föreningen!

Året närmar sig sitt slut, och jag vill framföra ett varmt tack för medverkan, insatser och stöttande under ett intensivt valår. I kommunpolitiken finns sen länge en majoritet formad (M och S). Socialdemokraterna i Mariefred gick någon procent fram i kommunvalet. Glädjande och förhoppningsvis är det ett brytande av en sen länge pågående minskning. Som alla vet är det långt ifrån klart hur det blir i rikspolitiken. Kommande år blir det lite kampanjande inför EU-valet den 26 maj.

Årets sista aktivitet i föreningen är en adventsträff onsdag den 5 dec. kl. 18.30 i Rosen (inbjudan är bifogad).

Hoppas att kommande jul-och nyårshelger blir trevliga och givande!

Med vänlig hälsning

Styrelsen gm Ingrid

==============================================================

 

Vi inbjuder till öppet Möte

Onsdag den 21 november kl. 18.00.

Möt Magnus Utvik, författare och litteraturkritiker.

Christer Hermansson, Kulturchef i Strängnäs.

Kommunförfattaren Magnus Utvik arbetar med att samla bidrag till en samling med texter om livet i Strängnäs kommun.

Lokal: Godtemplargården (IOGT/NTO) Långgatan 21 i Mariefred

 

Vi inbjuder alla intresserade Mariefredsbor och andra till detta möte!

Fika serveras vid lämplig tidpunkt.

 

Hjärtligt välkommen!                                                            

Mariefreds S- förening och ABF  

                    

 

Inbjudan till möte

Tid:      onsdag den 17 oktober  2018  kl.18.30

Lokal:  Rosen, IOGT/NTO-huset, Långgatan 21, vån.2  

    

PROGRAM:

Kommande mandatperiod

Majoritetsförklaringen

Politisk organisation

Vad händer inför den nya mandatperioden

Information, synpunkter, diskussion

 

Nomineringar

Till kommunens nämnder, styrelser och bolag

Rapport kring ombudsval m.m.

 

S-föreningen

Hur ska den fungera?

Vad innebär det lokala handlingsprogrammet?

 

Partiets frågor kring två områden

Utbildningspolitik och partiorganisation

 

Rapporter

Övrigt

Fika serveras

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

Föreningsinformation: ordf.

ingrid.faldt@strangnas.se

tel. 0159/10917, 073 1543392

========================================================================================

VÅRAVSLUTNING.

 Tid:      onsdag den 13 juni 2018  kl.19

 Lokal:  Rosen,  IOGT/NTO-huset, Långgatan 21  

Vi träffas till vårens sista möte.

Korvgrillning (ute eller inne, beroende av rådande väder).

Fika.

Vi informerar varandra och samtalar om politik och händelser.

Tiden rusar på och det är inte lång tid kvar tills valen till riksdag landsting/region och kommunfullmäktige hålls söndag den 9 september. Före det ska vi genomföra en valrörelse. Antagligen kommer vi att ha en valstuga på torget (från början av augusti). Vi hoppas att vi ska lyckas med valarbetet, men för att det ska vara möjligt måste vi vara många som hjälps åt.  Om du känner för att på något sätt bidra, så är du välkommen att ta kontakt.

Meddela gärna Ingrid, tel. 0159/10917 eller 073 1543392

Alla tillönskas en riktigt skön sommar.

Besök hemsidan

*www.s-info.se/mariefred.

 

===============================================

Mariefreds socialdemokrater håller FÖRENINGSMÖTE

Tid:      onsdag den 23 maj 2018  kl.18.30

Lokal:  Rosen,  IOGT/NTO-huset, Långgatan 21  

DEN SVENSKA MODELLEN / FÖRR OCH NU

Maj-Lis Lööw blickar tillbaka på socialdemokratisk politik under de senaste 50 åren och fram till dagens situation.

Maj-Lis har erfarenheter från kommun- och rikspolitik och var   under flera år gruppledare i EU-parlamentet. Hon berättar om sina olika uppdrag bl.a. som invandrarminister och hur den socialdemokratiska politiken varit utformad från mitten av 1900-talet fram till idag.

 Information, frågor och diskussion.

Rapporter

Övrigt

Fika serveras vid lämplig tidpunkt

    Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

Ta gärna med till mötet, någon som kan vara intresserad!

Besök hemsidan

*www.s-info.se/mariefred. Kontakt: Krister Lumme;krister.lumme@telia.com

facebook Twitter Email