3. Val till kommunfullmäktige Ingrid Fäldt

Varför jag varit, är och kommer att förbli socialdemokrat?

Socialdemokratisk ideologi och samhällssyn stämmer med mina värderingar. Solidaritet, allas lika värde, jämlikhet och jämställdhet är bärande ord och begrepp.

Jag arbetade som lärare vid Mariefreds skola i 44 år och är så tacksam för att jag fått möta så många underbara elever, föräldrar och kollegor.

Tacksamhet känner jag också för min familj.

Att verka inom kommunpolitiken är fantastiskt och många områden är viktiga. Skolan, förskolan, barn- och äldreomsorg, kultur och fritid samt bostadsfrågor lyfter jag fram. Miljön kommer att bli än mer viktig, då den så starkt påverkar vår trygghet.   

Ingrid Fäldt, finns med i bl.a. kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

facebook Twitter Email