2. Val till kommunfullmäktige Leif Hård

Leif Hård 74 år, gift med Gunilla. 3 barn, 12 barnbarn och 7 barnbarnsbarn.

Arbetat 42 år på Scania. Sista 25 åren som chef i produktion och logistik.

Uppväxt i Ångermanland med 65% Socialdemokrater. Då är det svårt att inte bli Socialdemokrat. Min far var dock Centerpartist. Det kan också ha bidragit.

Nuvarande politiska uppdrag: Socialnämnden, kommunfullmäktige och styrelsen för Eskilstuna, Strängnäs Energi och Miljö

Min önskan är att vi under nästa mandatperiod skapar en jämlik grundskola där närhetsprincipen går före det fria skolvalet både vad gäller friskolor och kommunala skolor. Utvecklar särskilda boenden med separata avdelningar för dementa samt en hemtjänst med arbetsro.

Det innebär bara tillfälligt ökade kostnader eftersom vi politiker får tid över till att, bättre än idag, planera och styra den ekonomiska utvecklingen.

 

facebook Twitter Email