13. Val till kommunfullmäktige Louice Nilsson

Mitt namn är Louice Nilsson. Jag blev sosse därför att jag gillar att folket styr, alltså demokrati. Socialdemokraterna är ju sprungna ur fackföreningsrörelsen och jag har en gedigen facklig bakgrund. Deras sätt att tillsammans vilja påverka och styra passar mig! Ju fler människor som engagerar sig genom att säga sin menig och använda sin rösträtt i valet, desto fler är det som faktiskt påverkar styret av Sverige och sin kommun.
Jag är en person som tror på allas lika värde. Jag gillar djur och natur, tycker om att sjunga och att köra motorcykel eller bil på våra fina svenska vägar.
Lite av de frågor som jag tycker är viktigt: Att fler ska förstå styrkan i den svenska partsmodellen som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Därför är det viktigt att den inte urholkas. Bostadsfrågan tycker jag också är viktig. Kan jag inte hitta boende, kan jag kanske inte ta anställning och då kan jag inte känna att jag lever mitt liv. Jag anser även att vi borde ta fram en plan för att kunna ta emot framtida klimatflyktingar. Eftersom vi inte lyckats bromsa klimatförändringarna tillräckligt hittills, finns det länder idag, som kanske inte finns kvar om 30 år.
Utöver detta önskar jag ett politiskt forum för dialog mellan människor. T ex. öppna möten några gånger om året, där politiker träffar kommuninvånare från olika kommundelar som kan framföra sina frågor, synpunkter och förslag i ett trevligt samtal.

facebook Twitter Email