14. Val till kommunfullmäktige Magnus Brandel

Magnus Brandel heter jag, 67 år gammal född på Lidingö gift och med en vuxen dotter. Sommarboende på Fogdön fram till 2016 då jag skrev mig i Strängnäs. Socialdemokrat sedan 1973. Socionom på förvaltningslinjen i Stockholm i botten och med ett förflutet som tjänsteman i regeringskansliet där jag jobbade med plan-, energi- och miljöfrågor. Därefter konsult i Svenska Miljöinstitutet IVL och VD i Svenska Torvproducentföreningen. Har engagerat mig mycket med EU-frågor med inriktning på energi och miljö sedan början av 2000-talet. Som pensionär jobbar jag vidare som konsult i energifrågor och för övrigt är jag en passionerad fågelskådare.

Jag blev socialdemokrat genom att min pappa var journalist på Aftonbladet. Han påverkades i olika politiska frågor av kulturradikala journalister som bl.a. Karl Wennberg och Jacob Branting. En sådan fråga var kritiken mot USAs krig i Vietnam.

Var aktiv Socialdemokrat i Lidingö kommun under många år då jag satt i Hälsovårdsnämnden, i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och var oppositionsråd mellan 2001 till 2006. Sitter nu i Samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs och kandiderar till fullmäktige. Mitt stora intresse är plan-, energi- och miljöfrågor med ett särskilt intresse för klimatfrågor. Efter denna sommar tycker jag att vi särskilt bör uppmärksamma klimatfrågan i kommunen.

 

 

facebook Twitter Email