Majoritetsförklaring

Politisk inriktning 2015-2018
Majoriteten i Strängnäs kommun består av Moderaterna och Socialdemokraterna. För arbetet under mandatperioden har partierna gemensamt undertecknat ett program som anger inriktningen för politiken.

Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Strängnäs kommun har gynnsamma förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden och kommunen ska vara framgångsrik och ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas. Läs Majoritetsförklaringen här under:

Majoritetsförklaring 2015-2018.

facebook Twitter Email