9. Val till kommunfullmäktige Mari Bohman

Mari Bohman 66år, fd. optikerassistent, gift, 4 barn och 6 barnbarn.

Jag är uppvuxen med politiskt aktiva föräldrar, och fick därmed socialdemokratiska värderingar med modersmjölken.

Alla människors lika värde, jämlikhet och solidaritet är viktiga ledord.

Alla kommuninnevånare tar för givet att, vatten kommer i kranen, avloppet fungerar, el finns i kontakten, att det finns förskola, skola med gratis lunch, fritidsanläggningar, äldreomsorg, bostäder, kulturutbud, sjukvård, allmänna kommunikationer, m.m   m.m   och allt ska bara fungera.

Därför är det viktigt att alla våra skattepengar går tillbaka till medborgarna och inte försvinner i privata fickor, att vi behåller våra livsviktiga verksamheter i våra kommunala bolag och inte säljer ut hela eller delar av dem. Inga utförsäljningar av kommunal eller statliga företag/verksamheter har blivit billigare, utan alltid dyrare för medborgarna.

I en demokrati, som vår, krävs det aktiva medborgare, som avsätter sin tid till politiskt arbete och är villiga att driva kommunens ansvarsområden framåt.

Därför vill jag vara med och arbeta med vår kommuns utveckling.

facebook Twitter Email