Medlemmar i Mariefreds s förening firar 90 år

   

Mariefreds socialdemokratiska förening firar  90 år

Den 20 november 2019 kl. 18.30   Långgatan 21, IOGT-NTO-huset, Mariefred

 Vi gästas av

Utbildningsminister Anna Ekström

Vi får en liten historik och sjunger arbetarrörelsens historiska och mest  välkända sånger.

Vi serverar kaffe och sossetårtor.

Välkommen!

Klicka HÄR PROGRAM vid jubileumsfirandet

Medlem blir du här…

    ———————————————————————————–                                                                                                                        

Liten historik framtagen till Mariefreds socialdemokratiska förenings 90-årsjubileum i november 2019

 

1922 bildades en första arbetarekommun, vilken dock somnade in efter ett par års verksamhet. Ordförande var Axel Malmgren.

1929 återupptogs verksamheten och arbetarekommunen bildades den 24 november.

Ordförande blev David Gråsten.

Genom åren var socialdemokraterna i ständig opposition i den konstant borgerliga miljön.

Protokollen tar för det mesta upp kommunalpolitiska frågor.

Medlemsantalet ökade för varje år. År 1938 förelåg 48 medlemsansökningar vid årsmötet och senare under året tillkom 17 medlemmar.

På den tiden var det två kommuner; Mariefred och Kärnbo. Arbetarekommunen var gemensam. I valen hade man en samlingslista med de borgerliga. År 1934 fick Arbetarepartiet 7 mandat, dock okänt av hur många mandat.  I Kärnbo var fördelningen efter valet år 1938

7 borgerliga och 8 socialdemokrater.

1935 bildades ett gemensamt kyrkofullmäktige för Mariefreds och Kärnbo församlingar. Där låg även ansvaret för skolan. Socialdemokraternas motion om att det skulle vara fria skolmaterial och slopade skolavgifter avslogs. Dock fick behövande barn ett höjt bidrag till skolmaterial. Elektrisk klockringning och elbelysning i vissa delar av kyrkan infördes 1938.

Samma år inköptes för insamlade medel en fana till Mariefreds-Kärnbo Arbetarekommun.

Under några år samlades man till 1 maj-firande vid Sten Sture-stenen.

Men så småningom bestämde man sig för att ansluta sig till Strängnäs demonstrationståg

i syfte att få en kraftigare demonstration.

År 1935 besökte både Ernst Wigforss och Per Albin Hansson Mariefred vid olika tillfällen.

I mitten av 1940-talet var Gustav Möller på besök.

1936 bildades en SSU-klubb. Efter ett par år klagade man på att inga ungdomar föreslagits till styrelse och nämnder.

1937 bildades en ABF-avdelning och arbetarekommunen anslöt sig genast.

1939-1945 präglades sammanträden och protokoll av andra världskriget. Bland annat omtalas insamlingar till Spanien, Finland och Norge.

1940 sände Arbetarekommunen ett telegram till Per Albin Hansson med lydelsen:

”Mariefred-Kärnbo Arbetarekommun, samlad till årsmöte, uttalar sitt fulla förtroende för regeringens politik.”

1945 bildades en kvinnoklubb och arbetarekommunen beslutade att klubben för all framtid skulle ha en representant i dess styrelse. Kvinnoklubben bedrev en livlig och givande verksamhet och levde vidare till år 2002.

1947 kollektivanslöt sig Metalls avdelning 332 till arbetarekommunen, varvid många blev mycket aktiva i partiet. Nämnas kan Hans Lindberg.

1952 gick Mariefred, Kärnbo och Taxinge samman och bildade en kommun. Så gjordes även på den kyrkliga sidan. Skolförvaltningen överläts till stadsfullmäktige och en skolstyrelse valdes. Samma år drev Gunnar Eriksson igenom ett bostadsbidrag till pensionärerna,

400 kronor till ensamstående och 600 kronor till par.

Av de 27 ledamöterna i stadsfullmäktige var ingen kvinna, vilket ändrades vid nästa val, när Ingeborg Karlsson valdes in som första socialdemokratiska kvinna i fullmäktige.

1956 beslutades om byggnation på Hammargärdet. Barnfamiljer som ville bygga skulle få 2000 kronor i bidrag.

1965 upphörde Taxinge Arbetarekommun och medlemmarna gick med i Mariefreds AK.

1967 motionerade socialdemokraterna om att Wik skulle bli ungdomsgård, och så skedde.

1971 blev Mariefred en del av Strängnäs kommun. Då gjordes en omorganisation av Arbetarekommunen och 1972 bildades i stället den socialdemokratiska föreningen.

1973 anslöt sig kvinnoklubben till den socialdemokratiska föreningen. Alva och Gunnar Myrdal bodde tidvis i Mariefred. Alva var inbjuden talare vid ett mycket välbesökt klubbmöte 1968. Hon valdes också in som hedersmedlem.

1982 skänkte kvinnoklubben en ny fana till s-föreningen och den invigdes av Maj-Lis Lööw vid en högtidlig ceremoni. Vid årsmötet medverkade Willy Nilsson, som då var partiets och kommunens ledande politiker. I juni gjordes en familjeutflykt till Gåsholmen. Bostadsbolaget byggde området Övre Ryborg vid Violavägen.

1983 infördes kommundelsråd i Mariefred. Vid ett möte informerades om den nybyggda vårdcentralen. Medlemsavgiften var då 25 kronor per år.

1984 var ett diskussionsämne Föreningen Fria Mariefred, bildad efter det att Vita skolan rivits 1980. Ett möte hölls på Callanderska gården och ämnet var gamla Mariefred i ord och bild.

1985 hade föreningen en valstuga på torget. Socialdemokraterna hade till kyrkovalet ett eget kyrkopolitiskt program.

1986 inföll årsmötet den 3 mars och en minnesstund hölls över statsminister Olof Palme.

I maj flyttade föreningen från lokalen på Långgatan 26, och den nya lokalen i Föreningen 13 (Biohuset) togs i bruk.

1987 hölls partiets trettionde kongress, där Ingrid Fäldt var Arbetarekommunens representant.

1988 gick föreningen med i Närradioföreningen. Valstugan var placerad vid Konsum.

Den 16/9 fanns partibussen på torget och vi fick besök av f.d. statsrådet Svante Lundqvist.

1989 tilldelades föreningen den 6 juni på Roggeplan i Strängnäs en svensk fana.

Den 16/12  hölls luciafest och föreningen firade sitt 60 års-jubileum med Maj-Lis Lööw som högtidstalare.

1990 var medlemsantalet 59. I april hölls ett öppet möte i församlingshemmet om invandrar- och flyktingpolitik, där dåvarande invandrarminister Maj-Lis Lööw medverkade.

1991 gjordes vid årsmötet ett uttalande mot kommundelning. I början av året hölls ett möte tillsammans med Åkers s-förening om Svealandsbanan. Valstugan var placerad vid Konsum och i kommunvalet fick vi 26,75 %.

1992 hölls i april ett möte om EG, där statsrådet Anita Gradin medverkade. Maj-Lis Lööw informerade vid ett möte om krisuppgörelsen samt guidade vid ett besök i riksdagshuset.

1993 medverkade kommunpolitiker Kenneth Nilsson vid ett av årets möten för att berätta om Svealandsbanan och nya E 20-vägen.

1994 var årsavgiften 100 kronor. Pavo Dzoic berättade vid ett möte om Bosnien och vi samlade in 936 kronor. En mycket trevlig fest hölls i oktober tillsammans med flyktingar från Bosnien. Valstuga i form av en husvagn var placerad vid Konsum. I kommunvalet fick vi 34,09 % och i kyrkovalet 132 av 384 röster. Föreningen fyllde 65 år utan firande.

1995 gjordes bl.a. en utflykt till Björkö och Birka med skolskeppet Vårvind.

1996 hölls ett temamöte om Lettland, där Sonja Eriksson berättade och en stor summa pengar samlades in och skickades till ett pojkhem. Föreningen var engagerad i närradion och gick bland annat ut i den så kallade slingan.

1997 medverkade Lola Nilsson vid ett möte och det gjordes ett skriftligt uttalande om att Hammargården och äldreomsorgen skulle fortsätta i kommunal drift.

1998 var det åter dags för val och valrörelse och med resultatet 31,15 % i kommunvalet.

På andra advent inleddes en åttaårig tradition, att gå med facklor på gång- och cykelvägen till Läggesta. Syftet var att få belysning mellan Mariefred och Läggesta och vidare mot Åker.       I Läggesta möttes Mariefreds och Åkers socialdemokrater och det serverades korv med bröd, glögg och kaffe.

 1999 var det val till EU-parlamentet och socialdemokraterna fick 20,6 % i Mariefred.

Vid luciafesten den 11/12 1999 firades 70 års-jubileum med Maj-Lis Lööw som talare.

2000 diskuterades vid ett möte placeringen av en ny skola i Mariefred.

Vid ett välbesökt öppet möte i Församlingshemmet den 31/10 medverkade finansminister Bosse Ringholm.

2001 hölls kyrkoval och vi fick 207 röster och 9 mandat. Vid novembermötet medverkade handikappombudsmannen Lars Lööw.

2002 flyttade vi till vår nuvarande lokal Rosen i Godtemplargården.  S-kvinnorna la ner sin verksamhet och det året hölls också den sista luciafesten, efter att s-förening och s-kvinnor tillsammans under många år arrangerat denna familjeträff.

Valrörelsen var livlig med ett stort antal info-bord.                                                                         I kommunvalet fick vi ett snitt på 32,6 % av rösterna.

2003 hölls under en septemberhelg öppet hus i Rosen med anledning av Anna Lindhs bortgång. Vid ett öppet möte med anledning av EMU-valet inspirerade statsrådet Pär Nuder.

Höstupptakten bestod av en stadsvandring med berättande om nya och gamla Mariefred under ledning av Bengt Lööw och Gunnar Eriksson.

2004 firades den 21 november föreningens 75-års jubileum med partisekreterare Marita Ulvskog som högtidstalare. Medlemsantalet var 71.

2005 var det kyrkoval och socialdemokraterna fick efter en gedigen valrörelse 38,8 %. Föreningen sände detta och följande år in remissvar över förslag till Fördjupad översiktsplan för Mariefred och Läggesta. En het fråga var idrottsplatsens förflyttning till Hammaren.

2006 blev valresultatet i Mariefred till kommunvalet i snitt 25,16 %. Hårda konkurrenter var det nybildade Mariefredspartiet.

2007 startade försöket med en Mariefredsnämnd. Socialdemokraterna fick till en början fyra av 13 platser, och så småningom fem ordinarie med lika många ersättare. Ett antal välbesökta möten hölls och handlade bland annat om välfärd, äldreomsorg och kultur.

2008 bröts under våren den borgerliga majoriteten upp i kommunen. Socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet bildade en ny majoritet.

I Mariefredsnämnden startade gruppmöten med s, fp och c. Årets möten handlade bland annat om Barnens Mariefred, om byggplaner och om planerad flytt av idrottsplatsen till Hammaren. Medlemsantalet var 67.

2009 innebar två valrörelser, först inför EU-parlamentsvalet den 7 juni och därefter inför kyrkovalet den 20 september. Ett stort antal info-bordsmöten hölls vid Konsum och på Rådhustorget. Kyrkovalet gav socialdemokraterna 32,2 % och 6 mandat. Hans Fäldt som under många år varit gruppledare och ordförande i kyrkorådet fortsatte sin mångåriga gärning. Åtta nya medlemmar invaldes, men antalet medlemmar var 64.

Lördag den 14/11 firade 35 personer föreningens 80-års jubileum med musikunderhållning och med tal av många gäster.

2010 Under den gångna mandatperioden fanns en Mariefredsnämnd som ansvarade för ett antal kommunala frågor. Den 7 dec. avslutades dess tid som lokal nämnd. Föreningen startade under året en egen hemsida med Krister Lumme som ansvarig. I styrelsen fanns under året Ingrid Fäldt, Kerstin M Karlsson, HB Karlsson, Maj-Britt Magnusson, Maj-Lis Lööw,  Krister Lumme, Peter Lannerhed, Sonja Eriksson och Solveig Danell. Föreningens möten var välbesökta och 64 medlemmar fanns under året. Den 26 maj inbjöds till en pensionärsträff, där Maj-Lis Lööw informerade och Göran Svärd underhöll med pianomusik.

I valrörelsen hölls ett stort antal s.k. infobord utanför Konsum och på Rådhustorget. Valresultatet visade på en tillbakagång och i riksdagsvalet erhölls 30,66 % av rösterna. Landstingsvalet gav oss 37,76 %. Kommunfullmäktigevalet blev för S en besvikelse med resultatet 26,86 %. Mariefreds socialdemokrater, som haft en ganska obruten tillbakagång i valen under de senaste decennierna erhöll i snitt för de tre valdistrikten i kommunfullmäktig-valet 19,58 %. Moderaterna och Mariefredspartiet hade flera röster än S i Mariefred.

2011 Strängnäs kommun fick till den nya mandatperioden en ny majoritet bestående av centerpartiet, socialdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet. Mariefred hade nu en av kommunens fem områdesstyrelser. Där blev tilldelningen till S mager, och bestod av en ordinarie och tre ersättare. Föreningens medlemsmöten var fortsatt välbesökta och hölls på andra våningen i Godtemplargården. Medlemsantalet var runt 64.

I mars gjordes ett studiebesök till energibolaget Sevab och dess anläggningar i Strängnäs. Våravslutningen förlades till Callanderska gården. Där berättade Stig Eriksson om historiska händelser i Mariefred med omnejd. Stig och hans hustru Birgith fortsatte sin sen många år tillbaka uppskattade gärning som värdpar, och mötesbesökarna trakteras vid möten och andra aktiviteter med fika och hembakat bröd. Merparten av föreningens medlemsmöten hade ett tema som rörde sociala frågor och samhällsplanering. Partiets främsta s-politiker medverkade bl.a. Tord Tjernström, Lennart Andersson, Ulf Klason samt Leif Hård, avgående AK-ordf.

2012 Året startade med turbulens i partiet. Håkan Juholt avgick i januari efter en kort tid som partiledare och efterträddes på partiledarposten av Stefan Löfven. I S-föreningens styrelse fanns Mikael Andersson och Mikael Slagbrand som nya suppleanter. Fyra nya medlemmar tillkom, men då flera medlemmar gått bort under de senaste åren och ett antal har flyttat, var medlemsantalet fortfarande 64. Förening inbjöd till ett antal temamöten. I mars föreläste   Maj-Lis Lööw om 50 år av kvinnokamp. Ett öppet möte hölls om sociala frågor. Trafikfrågor, ett alltid diskuterat område, behandlades då Marianne Andersson, centerpartist och ordförande i teknik- och fritidsnämnden gästade föreningen. Leif Lindström, som medverkat vid flera möten informerade om landstingsfrågor. Oktobermötet förlades till Församlingshemmet och den nyinvigda ungdomslokalen. Församlingspedagog Anci Näslund redogjorde för verksamheten och mötet uttalade sin uppskattning över församlingens framgångsrika ungdomsverksamhet, som bl.a. inneburit att 66 konfirmander undervisades. Som vanligt avslutades året med en adventsträff, där bl.a. HB Karlsson berättade om sina positiva kontakter med vårdcentralen och sjukvården.

2013 I början av april höll partiet kongress i Göteborg. Stefan Löfven valdes då formellt till partiledare. Arbetarekommunens ombud till kongressen var Ingrid Fäldt.                            Trogne medarbetaren HB Karlsson avled under sommaren. Valet till kyrkofullmäktige under hösten gav socialdemokraterna 7 mandat, en ökning med ett. De 151 rösterna utgjorde 34,4 %. Ett lokalt program, designat Dan Jonsson, innehöll 12 lokala punkter och delades ut bl.a. vid ett stort antal infobordsmöten på Rådhustorget. Nomineringar gjordes till 2014 års val till kommunfullmäktige och landstinget. Ingrid Fäldt valdes till ordförande i Strängnäs Arbetarekommun efter avgående Ann-Charlotte Grönblad. Årets temamöten handlade bl.a.om samhällsplanering, sociala frågor, äldreomsorg och skolan. Mariefredsskolans rektor Kristina Björn medverkade vid novembermötet. Den fråga som väckte mest uppmärksamhet och upprördhet under året var förslaget och genomförandet av nedläggningen av Solvändans äldreboende. Föreningen hade 66 medlemmar inklusive 7 nya.

2014 var ett år med två val och två valrörelser. Val till EU-parlamentet hölls den 25 maj och val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige den 14 september. Båda valrörelserna var intensiva och både inför EU-valet och till höstens val knackades dörr i alla större kommundelar.

 

För första gången hjälptes medlemmar från hela kommunen åt med att knacka i en kommundel i taget. Broschyrer delades ut i många brevlådor. Traditionellt hade Mariefreds   s-förening en egen lokal broschyr. I Strängnäs fanns partiets valstuga framför Tingshuset tillsammans med övriga partiers. Som tidigare valår hölls ett antal infobordsmöten vid Konsum och på Rådhustorget i Mariefred.

I EU-valet blev resultatet för kommunen 20,80 % med 2613 röster.            Sverigedemokraterna gick starkt framåt liksom miljöpartiet.                                                                                     I Mariefreds tre valdistrikt blev resultat lågt. Höstens val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige visade på en liten försämring för S. Moderaterna gick starkt framåt i kommunen liksom sverigedemokraterna. I kommunen fick S 24,26 %. I Mariefred fortsatte tillbakagången, dock blev S andra största parti med 17,74 %. De tre valdistriktens resultat var 14,78 %, 16,82 % och 21,63 %. Den gångna mandatperiodens majoritet splittrades och förhandlingar ledde till att moderaterna med 17 mandat och socialdemokraterna med 14 mandat bildade majoritet i kommunfullmäktige.

S-föreningen fick många nya medlemmar under året och hade över 70 medlemmar vid årsskiftet. Årsmötet den 12 februari hölls i Grafikens Hus med 24 medlemmar närvarande.

En stor förlust för Mariefred och dess invånare var branden, som ödelade Grafikens Hus en natt i mars. Den natten avslutades den fantastiska epoken med Grafikens hus, som invigdes 1996. Grafikens hus som bjudit invånare och turister på så många fantastiska upplevelser.

Den 8 november kl.13-16 firades föreningens 85 år i Godtemplarlokalen.

 

2015 var året när en enhetlig medlemsavgift infördes i det socialdemokratiska partiet. Årsavgiften på 240 kr innebar 60 kr per medlem till s-föreningen. Medlemsantalet var 65.  Vid föreningens möten medverkade bl.a. Maj-Lis Lööw, riksdagsledamot Hans Ekström samt Anna Löfving från tidningen Måsen, som informerade om romernas situation i Mariefred och i hembyarna i Rumänien. I kommunpolitiken startade med M och S majoritetssamarbetet.

2016 pendlade medlemsantalet mellan 56 och drygt 60. Vid ett öppet möte i Bio-huset om ungdomsfrågor medverkade riksdagsledamot Sara Karlsson och Ludvig Malmquist från SSU.

Det öppna mötet om flyktingsituationen, där statssekreterare Erik Nilsson medverkade, lockade många. Vid ett öppet möte informerade den välkände mariefredsbon Magnus Bergmar om sitt projekt och arbete i World´s Children´s Prize, vilket inneburit att cirka         40 miljoner barn och unga i världen lärt sig om bl.a. demokrati. Magnus berättade också om tankarna på ett nytt hus på platsen där Grafikens Hus legat. Föreningen donerade 500 kronor till denna anläggnings grundplatta.

2017 Arbetet i föreningen kom till stor del att präglas av kyrkovalet. Föreningen ordnade utåtriktade aktiviteter, gick fram med ett eget program och en kyrkofullmäktigelista som toppades av Arne Stade, vilken sen blev kyrkofullmäktiges ordförande. I kyrkovalet fick S i Mariefreds församling 26,07% vilket gav 5 mandat. I slutet av året avled Kerstin M Karlsson. Hon hade under många år engagerat sig i kyrkopolitiken och i vår föreningsverksamhet.

Vid ett öppet möte den 15 mars gästades föreningen av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Ett 50-tal åhörare lyssnade och ställde frågor under en dryg timme.

Vid ett annat öppet möte informerade vår medlem, professor Gunnar Nygren från             Södertörns Högskola om nutida journalistik.

2018 Föreningens arbete präglades till stor del av valrörelsen, och för första gången på många år fanns en välplacerad valstuga på Rådhustorget. Valet till riksdag, landsting/region och kommun gav i kommunvalet S 21,1 % och i Mariefred blev snittet i de tre distrikten 17,8 %.

Medlemsantalet var 65 och 12 nya medlemmar hade tillkommit. Efter valet förhandlades mellan moderater och socialdemokrater, vilket innebar fortsatt majoritetssamarbete i kommunen. Denna gång med 17 mandat för M och 12 mandat för S.

 

Mötesverksamheten bestod bl.a. av ett öppet möte om räddningstjänsten och ett möte om skrivande och kultur med kulturchef Christer Hermansson och författaren Magnus Utvik. Många bostäder byggdes bl.a. på Hammarängen och kommunens första Trygghetsboende med ett 40-tal lägenheter uppfördes av en privat aktör i f.d. Solvändan.

2019 Partiet arrangerade i mars en kongress i Örebro. Efter omröstning deltog vår medlem Julia Crafoord Liljeqvist som ombud från Strängnäs Arbetarekommun. Styrelsen bestod av Ingrid Fäldt, Arne Stade, Solveig Danell Andersson, Maj-Britt Magnusson, Krister Lumme, Mikael Andersson, Anders Hellsing, Rolf Andersson, Maria Hammar och Julia Crafoord L.

Året startade med en valrörelse inför valet till EU-parlamentet den 26 maj. Under valrörelsen hölls ett möte, där Maj-Lis Lööw, Ove Andersson, Magnus Brandel och Julia Crafoord L. medverkade.  Maj-Lis Lööw hade inbjudit utrikeshandelsminister Ann Linde till Mariefred.

Tidningen Måsen besöktes, därefter hölls s-möte och några dörrknackningar avslutade dagen.

Resultatet för S blev i kommunen 20,68 % och i Mariefred 17,37 %, fördelat på 14,68, 15,70 och 21,83 i de tre distrikten.

Höstens arbete i styrelsen innebar planering av möten och förberedelser inför kommande

90-års jubileum.

 

Ett antal ordförande har funnits med under dessa 80 år, liksom många viktiga partiarbetare.

En ordentlig forskning i kommunarkiv och studier av gamla protokoll skulle ge en säkrare och fylligare redovisning, men följande kan rapporteras.

Förutom tidigare nämnda Axel Malmgren och David Gråsten nämns i de första årens styrelser Ragnar Bander, Alvar Åhbeck, Martin Edvall, Viktor Larsson, Erik Jansson och Helge Vahlkvist. Gunnar Eriksson kom med i Kärnbo 1939 och arbetade i Arbetarekommunen och

s-föreningen och som förtroendevald till sin död år 2003.

Viola Eriksson gjorde också stora insatser bl.a. som ordförande i kvinnoklubben.

Hanna Vahlkvists insatser är också omskrivna.

Maj-Lis Lööw är utan tvekan den mest kända socialdemokraten från Mariefred. Efter att ha arbetat både i kvinnoklubben och i den socialdemokratiska föreningen har hon varit kvinnoförbundets ordförande, riksdagskvinna, invandrarminister och EU-parlamentariker.

När s-kvinnorna avslutade sin verksamhet år 2002 hade Kerstin B Karlsson varit ordförande under många år.

 

I Arbetarekommunen, (som 1972 blev socialdemokratisk förening) var under krigsåren 1939-1945 i tur och ordning Martin Edvall, Ragnar Bander och Gunnar Eriksson ordförande. År 1959 startade Hans Lindberg sin långa ordförandeperiod som pågick till 1982 med undantag av några år bl.a.1969 och 1977 när Maj-Lis Lööw var ordförande, liksom Sven Karlsson 1978.  Hartvik Stavem var ordförande 1979-1981. Stig Eriksson tog över som ordförande 1983-1986 och Pavo Dzoic under åren 1987-1990. Därefter år 1991 tillträdde nuvarande ordförande Ingrid Fäldt.

facebook Twitter Email