1. Val till kommunfullmäktige Kommunalrådet Monica Lindell Rylén

Jag är född i Strängnäs kommun av finlandssvenska föräldrar som arbetskraftinvandrade hit på 60-talet. Uppvuxen i Åkers styckebruk där jag bott så gott som hela mitt liv och även gift med 5e generationen Åkersbo Peter Rylén. Vi har två söner.

Vi snackade mycket samhällsfrågor hemma när jag var liten, vilket jag senare förstod var politik. Rättvisa och solidaritet var ledord som följt mig genom åren. Jag var med och startade SSU-klubbar i kommunen och fortsatte sedan in i moderpartiet. Det som drev mig var viljan att vara med och bidra. Kanske inte alltid så mycket för att förändra, för de flesta år har varit i opposition i kommunen och då får man inte igenom så mycket av sin politik men jag har alltid velat visa på skillnader och möjligheter. 

Efter att i många år varit fritidspolitiker ville jag få möjlighet att omge mig av politik även dagtid och fick tjänst som politisk handläggare på socialdemokraternas riksdagskansli i Stockholm. Fantastiskt arbetsplats, riksdagshuset demokratins hjärta. För att förstärka mitt samhällsintresse ytterligare, började jag studera till statsvetare på senare år och tog filosofie kandidatexamen i statsvetenskap 2014, då mitt parti samma år frågade om jag ville ställa upp som första namn i valet-14. Jag blev sedan kommunalråd och ordförande i socialnämnden och de senaste fyra åren har varit intressanta, jobbiga och inspirerande. Så mycket så att jag nu kandiderar till ytterligare en mandatperiod!

Jag älskar nämligen min kommun och ser både potential att utveckla mycket men också mycket som jag är stolt över.

Under perioden som ordförande i socialnämnden har naturligtvis både mitt intresse för, och kunskap om, sociala frågor förstärkts. Jag ser mer och mer möjligheter med samverkan i kommunen, ja det är inte bara möjligheter utan nästan krav på samverkan för att ge god välfärd. Nu har vi stort fokus på att arbeta med tidiga insatser för barn och unga som riskerar att fara illa, ett arbete mellan socialtjänst, skola och landsting. Andra viktiga frågor är samverkan för arbete till personer som står längre ifrån arbetsmarknaden, det är avgörande för människors stolthet och samhällets utveckling.

Strängnäs består av flera kommundelar och jag skulle önska att vi blir bättre på att prata om kommunen som en helhet, istället för att se varandra som konkurrenter. Vi gör varandra bättre som kommun genom kommundelarnas unika profiler, som vi ska ta tillvara på.

Jag var tidigare med i lokalrevy, Åkersrevyn, de sätter fortfarande upp roliga farser – se dem! Jag har återupptagit mitt sångintresse av att sjunga i kör och jag försöker ta promenader och träna regelbundet. Men i mitt uppdrag som heltidspolitiker så är det inte 40-timmars veckor direkt och det är många kvällar borta från familjen. Samtidigt har jag lärt mig så mycket, sett och upplevt så mycket de senaste åren, det är ett privilegium.

 

 

 

facebook Twitter Email