Årsmöte / Åkers s förening 2019.

Åkers Socialdemokratiska förening avhöll sitt årsmöte 2019-02-27 i Folkets Hus. Inbjuden mötesordförande var Anders Berglöv, kommunalpolitiker från Flen.

Ärenden som avhandlades var Verksamheten för år 2018 samt val av ny styrelse.

Styrelsen för Åkers (s) ser under 2019 ut enligt nedan;

Torbjörn Johansson                  Ordförande

Anja Klason                                 Kassör

Elin Tjernström                           Sekreterare

Ragnhild Andersson                  Studieorganisatör

Monica Lindell-Rylén                Ledamot

Louice Nilsson                            Ledamot

Jonas Ljung                                 Ledamot

Annika Gustavsson                    Ledamot

Sonny Johansson                       Ledamot

Gun-Britt Fransson                    Ledamot

Solveig Persson                          Ledamot

Årsmötet valde även ombud till Arbetarekommunens representantskap samt till Distriktskongressen 13/4 i Vingåker.

Avslutningsvis så nominerades Gun-Britt Fransson till att erhålla Branting medaljen.

Torbjörn Johansson

Ordförande Åkers (s)

 

facebook Twitter Email