En socialdemokratisk välfärd bortom vinstintresse och marknadisering

Motion till Socialdemokratiska arbetarepartiets partikongress 2021 En socialdemokratisk välfärd bortom vinstintresse och marknadisering Sverige har lagar som slår fast att välfärden ska kännetecknas av jämlikhet och god kvalitet för alla. Utan att dessa lagstadgade ändamål har ändrats, har den svenska välfärden successivt tappat greppet om sitt jämlikhetsskapande uppdrag. Det handlar om skolkoncerner som försöker locka…

Läs mer

Årsmöte 2020 Strängnäs Arbetarekommun

Strängnäs Arbetare kommun har hållit årsmöte. Till ny ordförande för Strängnäs Arbetarkommun valdes Christer Strömberg 56 år infödd Strängnäsbo. Christers huvudsakliga arbete är som Ombudsman på Seko Facket för service och kommunikation. Fackliga uppdrag har han arbetet med på heltid sedan 2005. Först på Peab, sedan 2016 på förbundet med att hjälpa medlemmar och företag…

Läs mer

Att erhålla skattemedel för drift av skolor = full insyn i verksamheten

Motion: Till Strängnäs arbetare kommun Vi socialdemokrater vill att alla elever ska ha samma förutsättningar att lyckas i skolan, var än man bor. Vi vill ha en bra jämlik skola, där resurserna fördelas efter behov. En grundläggande förutsättning för att lyckas med det, är att resurstilldelningen ändras. Kommunala skolor med stora utmaningar ska kunna tilldelas…

Läs mer

Stärk samverkan mellan staten, kommunerna och regionerna i klimatarbetet

MOTION                                                                                                                   2021-03-18 Till Strängnäs Arbetarekommun Greta Thunberg har lyckats engagera medborgarna – såväl unga som gamla – i opinionen för att rädda klimatet. Stefan Löven har många gånger framhållit Gretas insatser för klimatet som mycket viktiga. Det är därför viktigt att på olika sätt mobilisera medborgarna i arbetet för att minska klimatutsläppen och till…

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS.

Distriktskongress 10 april 2021 Digitalt Ombud Strängnäs kommun Ordinarie                                                                                           Ersättare Leif Hård                                                                                            Nasra Ali Wailith Edstein                                                                                 Göran Svärd Leif Lindström                                                                                   Matias Askerstedt Peter Hellsten                                                                                   Ingemar Lund Ombud Åker                                                                                     Ersättare Louise Ljung                                                                                      Anja Klason Torbjörn Johansson                                                                         Tord Tjernström Robert Wastersson                                                                          Elin Tjernström Ombud Mariefred                                                                           Ersättare Mikael Slagbrand                                                                             Krister Lumme Julia Cafoord                                                                                     Mikael Andersson Anders Härnbro                                                                               …

Läs mer

Vi Socialdemokrater vill se en kommunal skola i Läggesta.

Utbildningsnämnden tog i slutet av januari beslut om att påbörja en utredning om byggandet av en ny grundskola i Läggestaområdet. Inflyttningen är hög i Mariefred-Läggestaområdet och det behövs en ny skola för att möta den prognostiserade tillväxten av elever i förskole- och grundskoleåldrar. Vi Socialdemokrater fick tyvärr inte gehör för vår vilja att redan nu…

Läs mer

Dags för årsmöte…

Snart är det dags för årsmöte i Strängnäs AK för dig som är utsedd att ingå i rep-skapet. Här kommer en första kallelse. Handlingar kommer i ett senare utskick. Länken till mötet kommer också så småningom.

Läs mer

Monica Lindell Rylen lämnar uppdraget som kommunalråd

Monika Lindell Rylen har bestämt sig för att inte kandidera till valet 2022. Därmed ger hon en efterträdare möjlighet att sätta sig in i uppdraget i god tid innan valet. Hon lämnar kommunalrådsuppdraget till sommaren. Däremot kommer hon att behålla ordförandeuppdraget i kulturnämnden mandatperioden ut. Monica är inne på sitt 7:e år som kommunalråd ….

Läs mer

Till MINNE

Vår avhållne partikamrat Kenneth Nilsson har gått bort. Saknaden är stor. Kenneth Nilsson blev strängnäsbo i mitten av 50-talet. Det var också då som han började som lärare på Paulinska skolan. Kenneth var en drivande kommunpolitiker och viktigt var samhällsutveckling i stort. Genom det kommunpolitiska engagemanget blev han en känd person. Han kom med i…

Läs mer

Hej socialdemokrater runt om i landet!

Hej socialdemokrater runt om i landet!Nu är snart årets första månad över. Vaccineringen som pågår i Sverige gör att vi kan ana ett ljus i slutet av en lång, mörk tunnel. Jag hade förmånen att prata med Gun-Britt Johnsson, som var den första i Sverige att vaccineras. Hon firade med bubbel när hon fått sin…

Läs mer
facebook Twitter Email