15. Val till kommunfullmäktige Ranghild Andersson

Energikris och folkomröstning om kärnkraften 1970/80-talet blev starten för mitt engagemang inom Socialdemokratin, viktiga framtidsfrågor som fick mig att gå med i partiet. Den ideologiska basen om Människors lika värde, Jämställdhet och Rättvisa har sedan dess varit min drivkraft och rättesnöre.

Kom till Sverige 1967 från nord Norge och tillbringade ungdomsåren i Tumba, Botkyrka kommun.  Började arbeta som 18-åring och kunde tack vare vuxenutbildning ta studenten 20 år senare och därefter högskolestudier.

Är en utpräglad föreningsmänniska, gillar att få saker och ting uträttad tillsammans med likasinnade. Karaktärsdrag; målinriktad, analytisk och för det mesta strukturerad.

Politik är för mig att lösa problem – att kämpa för lika villkor, generella lösningar som ska gynna de som behöver det mest.

Arbetet som administratör inom förskola och skola i Strängnäs kommun, har präglat min vardag de senaste 15 åren, gett insikter och kunskaper om problem och möjligheter. Vinster i välfärden där de som redan har får mer är den fråga jag allra mest brinner för att ändra på. Att värna om miljön, att det ska finnas säkra utomhusmiljöer för barn och vuxna och våra äldres trygghet och välbefinnande är andra områden som jag också politiskt vill jobba för.

 

facebook Twitter Email