S kvinnor i Strängnäs.

Info om möten mm.

Ordf. Angela Andersson Mejl: angelaandersson54@outlook.com

Ledamöter: Cisela Johansson, Mari Bohman, Annica Hedengren, Jenny Öhman, Lena Kanevåg, Anja Klasson.

 Vi i S-kvinnoklubben är aktiva i valrörelsen och träffas i valstugan i Mariefred och Strängnäs samt genom aktiviteterna i Åker och Stallarholmen. Välkommen att kontakta någon i styrelsen eller till Arbetarrörelsens expedition Göran Svärd: strangnas.arbetarekommun@telia.com

Vi S-kvinnor vill:

Att vinster inte ska vara styrande i välfärden.

Att offentliga medel ska gynna och utveckla verksamheterna inom skola och omsorg.

Att busshållplatserna i Marielund byggs säker och trygg.

Att värna och bibehålla ungdomsmottagningen.

Att satsa på kommunens fritidsverksamheter för både unga och gamla.

Att se till att utemiljön är tillgänglig och trygg att vistas i.

Att alla barn och ungdomars ska få det stöd de behöver i skolan för att klara nästa nivå i sin utbildning.

Att höja åldersgränsen för mammografi till 74 år.

Att säkerställa jämställd vård och forskning för kvinnors hälsa.

Att värna rätten till fri abort.

S kvinnor i Sörmland KLICKA HÄR

facebook Twitter Email