Sammanträdesdagar 2019

Strängnäs Arbetarekommun

Sammanträdesdagar 2019 

AK AKVU: 6/5, 3/6, 19/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12. Start kl. 17.30

AK-styrelsen: 9/5, 27/6, 29/8, 5/9,17/10, 28/11. Start kl. 18.00

AK-rep: 16/5, 12/9, 14/1. Start kl. 18.30. Lokal, Folkets Hus Åker.

 

Val till EU-parlamentet   sö 26/5

 

facebook Twitter Email