Strängnäs s förening

Strängnäs socialdemokratiska förening har från och med den 12 mars 2019 följande styrelse:

Ordförande Magnus Brandel                               tfn 070 657 15 89            

                                                                                  E post magnus.brandel@strangnas.se

 Kassör  Göran Svärd                                             tfn 0731 56 12 05

                                                                                  goransvard34@gmail.com

 Sekreterare Marie Eriksson                                tfn 076 309 25 19

 

Övriga ledamöter I styrelsen är Ingmar Lund, Peter Hellsten, Anders Brandt och Jonny Wallinder.

Ersättare i styrelsen är  Wailith Edstein

 Föreningens adress är Källgatan 1  645 31 Strängnäs

e-post  strangnas.arbetarekommun@telia.com

facebook Twitter Email