Styrelsen Åker s förening / Årsplan 2019

Styrelsen för Åkers (s) förening 2019 

Torbjörn Johansson   Ordförande

Anja Klason                                 Kassör

Elin Tjernström                           Sekreterare

Ragnhild Andersson                  Studieorganisatör

Monica Lindell-Rylén                Ledamot

Louice Nilsson                            Ledamot

Jonas Ljung                                 Ledamot

Annika Gustavsson                    Ledamot

Sonny Johansson                       Ledamot

Gun-Britt Fransson                    Ledamot

Solveig Persson                          Ledamot

Mötesplan 2019
Åkers Socialdemokratiska Förening
Datum Tid Aktivitet
30-jan 18:30 Styrelsemöte
18-feb 19:00 Styrelsemöte
27-feb 18:30 Årsmöte
27-feb Konstituerande styrelsemöte
13-mar 18:00 Styrelsemöte
01-apr 19:00 Styrelsemöte
01-maj 08-14:00 c:a Demonstration
08-maj 18:00 Styrelsemöte
19-maj 16:00 Medlemsmöte
12-jun 18:00 Styrelsemöte/Sommaravslutning

facebook Twitter Email