4. Val till kommunfullmäktige Torbjörn Johansson

Jag är socialdemokrat sedan mitt politiska medvetande vaknade. Det har aldrig varit några tvivel för mig då båda mina föräldrar kommer från relativt fattiga förhållanden så mina rötter är fast rotade i socialdemokratin.

Jag är 59 år och har två barn i skolåldern som jag älskar över allt annat. Vi bor i Merlänna i hyresrätt.

Mitt yrkesliv har jag vikt åt Postverket (idag PostNord) där jag varit med om en lång och föränderlig resa under 40 år som brevbärare. Jag är också sedan 25 år tillbaka facklig förtroendeman för medlemmar inom LO-förbundet Seko inom PostNord.

Mina hjärtefrågor inom politikområdet rör barn och ungdomars villkor i samhället idag. Att ge barnen en stabil grund att stå på inför deras framtid är samhällets ödesfråga. Utbildningskedjan måste vara jämlik och ta hänsyn till barns olika förutsättningar.

Kulturfrågor intresserar mig också, jag vill framhålla kommunens fina kulturskola med oerhört kompetenta pedagoger.

Min politiska bas är idag i Åkers Socialdemokratiska förening där jag är ordförande sedan ett par år tillbaka. Lokalföreningen är oerhört viktig för mig och det är där jag trivs allra bäst.

Den senaste mandatperioden har jag suttit i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Barn och Utbildningsnämnden.

 

facebook Twitter Email