Valda till nämnder och styrelser.

NOMINERINGAR vid mötet med Representantskapet 2018-11-15

Kommunstyrelsen :

V.ordf. Monica Lindell Rylén

Ledamöter: Leif Hård, Ingrid Fäldt

Ersättare: Torbjörn Johansson, Bodil Mellgren, Magnus Brandel, Angela Andersson

Barn- och utbildningsnämnden :

V.ordf. Torbjörn Johansson

Ledamöter: Wailith Edstein, Arne Stade

Ersättare: Julia Crafoord, Lars-Göran Malmquist Yeudakimchikov,

Marie Eriksson, Sonny Johansson

Socialnämnden :

Ordf. Bodil Mellgren

Ledamöter: Ingemar Lund, Lena Kanevåg, Cornelius Rundqvist Marsico

Ersättare: Maj-Britt Magnusson, Maria Hammar, Lars Olson

Kultur- och fritidsnämnden :

Ordf. Monica Lindell Rylén

Ledamöter: Göran Svärd, Anja Klason

Ersättare: Mikael Slagbrand, Jennie Larsson Tjernström

Samhällsbyggnadsnämnden:

V.ordf. Magnus Brandel

Ledamöter: Eva Strömberg, Magnus Holmstedt

Ersättare: Mari Bohman, Anders Hellsing, Sonny Johansson, Jonny Wallinder

Teknik-och servicenämnden :

V..ordf. Angela Andersson

Ledamöter: Mikael Andersson

Ersättare: Ragnhild Andersson, Anders Brandt, Birgitta Brandt 

Valberedning :

Ordf. Eva Strömberg

Ledamöter: Ingemar Lund, Maj-Britt Magnusson

Ersättare: Lena Kanevåg, Mikael Andersson

Överförmyndarnämnden :

V..ordf. Maj-Britt Magnusson

ESEM:

V.ordf. Leif Lindström 

SEVAB:

  1. ordf. Leif Lindström

Ledamöter: Angela Andersson

Ersättare: Krister Lumme

Strängnäs Fastighets AB/Strängnäs bostadsAB:

Ordf. Leif Hård

Ledamöter: Ingrid Fäldt

Ersättare: Annika Gustavsson, Lennart Andersson

Revisionen:

Ledamöter: Britt-Marie Björklund, Christer Ståhl

 

***************************************************************************

 Val här återkommer vi då vi vet vilka som är valda…

 

Gode män för lantmäteriförrättningar:

 

*Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård:

*Samordningsförbundet RAR i Sörmland

*Vårdförbundet Sörmland

*Patientnämnden:

 

*Sörmlands turismutveckling:

*Stiftelsen Sörmlands Militärhistoriska samlingar:

 

*Mälarens vattenvårdsförbund:

*Energikontoret i Mälardalen AB:

*Mälardalsrådet:

 

*Svealandsbanan AB

* Svealandsbanan intressenter:

 

KS (kommunstyrelsen),

BUN (barn- och utbildningsnämnden),

SN (socialnämnden)

KN (kulturnämnden),

MBN (miljö- och samhällsbyggnadsnämnden),

TFN (teknik-och fritidsnämnden),

VN (valnämnden),

ÖFN (överförmyndarnämnden),

ESEM (Eskilstuna Strängnäs energi och miljö)

SFAF/SBAB (Strängnäs Fastighets- och bostadsbolag)

facebook Twitter Email