5. Val till kommunfullmäktige Wailith Edstein

Jag är född och uppvuxen i en förort söder om Stockholm. Klassamhället var tydligt och tillvaron var svår för många barnfamiljer med små eller inga inkomster alls. De reformer som förändrade samhället till det bättre,stod Socialdemokraterna för.

Valet var inte svårt den dagen jag själv fick välja vilket parti jag skulle rösta på. Jag blev aktiv socialdemokrat 1976. Samma år blev jag färdig med min utbildning till lågstadie-lärare. Jag har alltid tyckt att det är viktigt med utbildning.

Kunskap är makt! 

 För mig är det viktigt med en väl fungerande välfärd. Skattemedel som är avsatta därtill skall gå till verksamhet och ingenting annat.

 Den senaste mandatperioden har jag varit ledamot i Kommun-fullmäktige och Barn och utbildningsnämnden. 

facebook Twitter Email