Socialdemokraterna driver på för en hållbar utveckling och trygghet lokalt för våra barns framtid.

Socialdemokraterna i Strängnäs driver på för en hållbar utveckling och trygghet lokalt för våra barns framtid. Vi har en lång tradition när det gäller att driva miljöfrågor – vi genomförde Miljöskyddslagen 1969 och Miljöbalken 1999. Under dessa nästan 50 år har mycket skett på miljöområdet. Socialdemokratiska regeringar har samtidigt satsat stora resurser för att driva på en hållbar utveckling som också innefattar kommunerna.

Skyddet av miljön är viktiga delar i ett tryggt och hållbart samhälle som vill skapa goda livsbetingelser för kommande generationer: 

-Trygghet innebär vaktslåendet om det globala klimatet – genom att övergå till förnybara energislag och biobränslen och effektivare energianvändning skapar vi förutsättningar för en långsiktigt hållbar klimatpolitik. 

-Trygghet innebär också att vi slår vakt om en rik biologisk mångfald som skyddar naturen och förhöjer vår egen livskvalitet.

– Trygghet omfattar också ett hållbart byggande som innebär användning av nya material och en god boendemiljö med goda kommunikationer.

Som medborgare tar vi redan nu en aktiv del i arbetet genom att sortera våra sopor, åka mer kommunalt, köpa miljövänliga fordon, installera solceller för el m.m. – vi vill begränsa de avtryck i miljön som dagens samhälle gör och leva inom naturens ramar. 

Strängnäs kommun bör vara pådrivande i arbetet för att skapa ett tryggare och hållbarare samhälle. Om vi får medborgarnas förtroende i valet i höst kommer vi gemensamt med de partier vi kommer att samarbeta med att utveckla ett miljöprogram som leder till en hållbar och trygg utveckling i kommunen. Det gör vi tillsammans med våra medborgare, vårt dynamiska näringsliv, regionen och våra grannkommuner.

Vi gör det ytterst för våra barn och barnbarns framtid –  vi kallar det hållbar trygghet. 

Vi har kraftfullt medverkat till att Fågelsången i Mariefred ska vara ett naturområde utan bebyggelse.

  

Socialdemokraterna i Strängnäs kommun.

Monica Lindell Rylén         Magnus Brandel                 Ingrid Fäldt

Kommunalråd                    Ersättare i Samhälls-           Ordförande i Arbetarekommunen

                                            byggnadsnämnden

 

 

 

facebook Twitter Email