Socialdemokraterna röd bakgrund

Svar till Vänsterpartiets David Aronsson och Catarina Hellmarks artikel införd i Strängnäs Tidning 30/5

I Vänsterpartiets värld existerar enkla lösningar på utmaningar inom skolans värld (läs populism). Allt ska lösas med att höja skatten och den vägen tillföra mer resurser. Vi socialdemokrater är mer ansvarsfulla och samtidigt inte främmande för att höja skatten när vi ser att det är nödvändigt. Vi vet också att Sverige står inför en demografiskt stor utmaning framöver och att detta inte rimligen kan lösas genom skattehöjningar enbart då det skulle innebära en ökad skatt på c:a 13 kronor.

Denna mandatperiod har Skolutvecklingsprogram 2023 antagits i politisk enighet varav en pusselbit är Skolstrukturutredningen som det blivit politisk strid kring. Vår klara övertygelse är att ett kraftsamlande av kommunens resurser är rätt väg att gå då vi kan lägga mer resurser på pedagoger och lärande än på en ogynnsam lokalstruktur.

Till dags dato har vi fortfarande inte nåtts av något konkret förslag från vänsterpartiet hur en gynnsam skolstruktur kan se ut, för partiet kan väl ändå inte anse att det är försvarbart att en stor del av resurserna fortsätter att ätas upp av lokalkostnader? Istället väljer partiet att driva en i vårt tycke oansvarig oppositionspolitik då inga alternativa förslag presenteras.

En kraftsamling av resurserna är nödvändigt då vi inför hösten befarar brist på pedagoger samtidigt som vi har mycket bekymmersamma sjuktal inom BuN: s verksamhetsområde. Detta är utmaningar som måste lösas likväl som att vi är medvetna om att arbetsmiljön är ansträngd på skolorna.

Avslutningsvis vill vi erinra om att strukturutredningen har fullt stöd från professionen och lärarfacken vilket gör oss trygga i den delen.

för Socialdemokraterna i Strängnäs:

Torbjörn Johansson BuN (s) gruppledare

Wailith Edstein BuN (s)

Lars-Göran Yeudakimchikov BuN (s)

facebook Twitter Email