Socialdemokraterna röd bakgrund

Från klimatoro till klimattrygghet .

                                    Bildtext: Denna konstgjorda damm ute vid Solö på Fogdön är för första gången uttorkad sedan den anlades 2003.

Sommaren Sverige liksom i stora delar av Europa har varit extrem – temperaturen har ofta varit över 30 grader med tropiska nätter över 20 grader. Vi har inte under de 262 år med väderobservationer i Sverige uppmätt en så varm julimånad. Samtidigt dränktes Uppsala för några veckor sedan av mer regn än vad som föll samma dag på någon annan plats i Europa! Så många skogsbränder samtidigt har vi inte heller upplevt tidigare. Vi känner oro för denna värmebölja eftersom många experter anser att det extrema vädret framkallats av klimatförändringar. Det skapar samtidigt hos människor en vilja att ta ansvar för och medverka till att minska klimateffekterna för att öka tryggheten för oss själva och kommande generationer. Medborgare har också ställt upp i stor omfattning vid bränderna i Hälsingland, Dalarna och Härjedalen samtidigt som ett omfattande stöd har kommit från EUs medlemsländer!

 För att komma ur klimatoron kan vi som medborgare och kommun dra vårt strå till stacken för att vrida utvecklingen åt rätt håll för oss själva och kommande generationer. Vårt arbete kan också utgöra en inspiration för andra. Det gäller bl.a. att avveckla fossila bränslen och introducera förnybara energikällor samtidigt som vi sparar och hushållar med energi- och naturresurser.

Vi som medborgare kan göra mycket för att påverka vår livsstil, t.ex. undersöka om våra hus försörjs med fossil eller förnybar el och värme, undvika onödiga flygresor, tänka på vad vi äter och minska matsvinnet. Det gäller också om vi går, cyklar, åker kollektivt eller tar bilen av gammal vana. Har du köpt eller funderat på att köpa en el- eller hybridbil eller en etanolbil? Funderar du på att installera solceller eller pelletsbrännare i ditt hus? Kommunen har en viktig roll för att planera energiförsörjningen och våra samhällen på ett klimatsmart och effektivt sätt.

Vi socialdemokrater kommer tillsammans med medborgarna, andra partier, näringslivet etc., driva ett trygghetsprojekt för att öka medborgarnas engagemang och deltagande i klimatarbetet allt för att skapa ökad klimattrygghet och minskad klimatoro.

 

Socialdemokraterna i Strängnäs kommun

Monica Lindell Rylén  Kommunalråd                            

Ingrid Fäldt  Ordförande i Arbetare kommunen                      

Magnus Brandel Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

                                   

 

 

 

facebook Twitter Email