SD:s familjepolitik flyttar Sverige 50 år tillbaka i tiden.

 

Vi S-kvinnor vill uppmärksamma alla på SD:s bakåtsträvande familjepolitik, som de visar upp i sitt partiprogram inför valet den 9 september 2018.

Vi S-kvinnor vill inte backa tillbaka 50 år. Därför vill vi lyfta fram några områden som särskilt berör kvinnor.

MEN skulle någon vilja backa tillbaka, så har SD i sitt valprogram:

  • SD vill återinföra sambeskattning.

 

(sambeskattningen, som avskaffades 1971, som innebär att gifta pars inkomster beskattas gemensamt och driver upp marginalskatten kraftigt för den som tjänar minst, vilket oftast är kvinnan.)

Det innebär att det inte lönar sig att arbeta. En kvinnofälla kallar vi det då kvinnan blir i beroende ställning.

  • SD strävar också efter att återinföra vårdnadsbidraget. De vill att kvinnor ska vara hemmafruar och sköta hushåll och barn.

Vi anser att dessa förslag skapar sämre löneutveckling och därmed låga pensioner för kvinnor.

  • SD vill ta bort kvoteringen av föräldraledigheten.

 

Vi anser att det riskerar att kvinnor får sämre förutsättningar på arbetsmarknaden och försenar arbetet med jämställda villkor.

  • SD säger nej till att kvinnor som lever tillsammans / ensamstående kvinnor, inte ska få rätt till assisterad befruktning.

 

Vi anser att alla kvinnor ska ha rätt att bli förälder.

  • SD vill flytta gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12.

 

Vi anser att då kommer kvinnans rätt att bestämma över sin kropp begränsas.

  • SD vill ex. förändra i turordningsreglerna och behålla visstidsanställningarna.

 

Vi anser att det försvagar fackets roll och att det i stor utsträckning kommer att drabba kvinnor.

SÅ KVINNOR! Ni som överväger att lägga er röst på SD. Tänk ett varv till!

Vi lever i ett av världens mest jämställda land. Är ni beredda att lägga er röst på ett parti som vill kasta oss 50 år tillbaka i tiden, när det gäller jämställhet mellan män och kvinnor?

Vi s-kvinnor kommer aldrig att backa tillbaka till ett samhälle, där män arbetar och kvinnor stannar hemma med familjen, det är inget som gynnar kvinnor och män eller det svenska samhället.

Vi S-kvinnor vill inte att allt det arbete/den kamp som kvinnor i flera generationer före oss, har kämpat och drivit, för att skapa ett bättre samhälle för alla kvinnor ska vara förgäves. Vi vill istället fortsätta att arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle.

 

Strängnäs Socialdemokratiska Kvinnoklubb/

Angela Andersson

Mari Boman

facebook Twitter Email