Socialdemokraterna röd bakgrund

REPLIK – om klimatförnekare (Strängnästidningen 30 augusti 2018)Den varma sommaren kan vara resultat av klimatförändringar

 

I en insändare i Strängnästidningen den 25 augusti påstår signaturen ”Mer professionalism” att det är fel att påstå att den varma sommaren är resultatet av klimatförändringar. Ingenting kan enligt min uppfattning vara mer felaktigt att påstå.

Bakgrunden är att den svenska klimatforskaren Bert Bolin och andra framstående klimatforskare arbetade för att FN skulle bilda en särskild klimatpanel – IPCC – för att ge en solid grund åt det fortsatta klimatarbetet, vilket skedde 1988. Inriktningen var att undersöka kunskapsläget vad gäller klimatförändringar och den miljömässiga och socioekonomiska påverkan av dessa. Bakgrunden var en insikt om att frågans komplexa karaktär gjorde att man i framtiden skulle behöva motbevisa olika invändningar mot klimatarbetet med vetenskapliga fakta och bedömningar.

När SMHI slår fast att vi inte på 262 år har registrerat en sådan varm sommarmånad som 2018 bygger de även, förutom på egna mätningar, på ett solitt vetenskapligt underlag framtaget under 30 år av systematiska studier i vetenskapssamhället. IPCC fick för övrigt Nobels fredspris år 2007 tillsammans med USAs förre vicepresident Al Gore som ett bevis för sina viktiga insatser. Vi har därför tillräckliga kunskaper för att i dag vidta åtgärder för att motverka effekterna av klimatförändringarna.

Vi socialdemokrater i Strängnäs kommun föreslog för övrigt för några veckor sedan i Strängnästidningen ett program för att minska klimatoron och öka klimattryggheten i kommunen. Det vill vi genomföra om vi får möjligheter till det.

Magnus Brandel

Socialdemokraterna i Strängnäs.

 

 

facebook Twitter Email