Socialdemokraterna röd bakgrund

Medlemsutbildning steg 1

Medlemsutbildning steg 1
Innehåll: Historia, organisation och ideologi
7 tillfälle/ 14 timmar
Ledare: Ragnhild Andersson
Start: tisdagen den 22 januari kl. 18.30-20.00
Anmälan; Senast den 17 januari till Elin Johnsson ABF, tel. 0152-194 00,
e-post elin.johnsson@abf.se eller till Ragnhild Andersson
tel.070-219 39 26, ragnhild54@telia.com

EU-kunskap
Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 27 andra länder ingår i Europeiska unionen.
* Vad sysslar EU med?
* Hur går samarbetet till?
* Hur mycket betalar Sverige för att vara med?
* Hur kan vi påverka EU?

Den 26 maj 2019 genomför vi val till EU-parlamentet.
Studiecirkeln i EU-kunskap startar den 28 januari kl. 18.00
Ledare: Magnus Brandel
Anmälan senast den 21 januari till Magnus Brandel tel.070-65715 89,
e-post magnus.brandel.sap@gmail.com

Miljö/Klimatet
Klimatfrågan är vår tids största utmaning-att skapa en värld som även
kommande generationer kan leva i. Senvintern var ovanligt kall och sommaren mycket varmare och torrare än vad vi är vana vid. Det kommer att krävas engagemang om vi ska leva på ett sätt som gör att jordklotet räcker. Det kan påverka våra livsstilar men också skapa nya jobb i Strängnäs, i Sverige och i världen.

Vi kommer att i kommunens regi dra igång ett projekt som handlar om hur vi ska kunna leva mer klimatvänligt och minska våra medborgares klimatoro.
Studiecirkel startar under året. Vi återkommer med datum och plats!
Välkommen med din anmälan!

Utskrift : World fil / Studier 2019

facebook Twitter Email