Socialdemokraterna röd bakgrund

Årsmöte.

STRÄNGNÄS ARBETAREKOMMUN

Arbetarekommunens representantskap

kallas till

 ÅRSMÖTE

Söndag den 31 mars 2019  kl. 14

Plats:  Kommunhuset, sal Gyllenhjelm

Program:

*Musikunderhållning

*Information av Regionstyrelsens ordf. Monica Johansson

*Sedvanliga förhandlingar

*Rapporter

*Diskussion

Förtäring vid lämplig tidpunkt

Hjärtligt välkomna!

AK-styrelsen.

(Inbjudan skickas till AK:s representantskap till förtroendevalda samt till s-för. ordf. för inbjudan/information vidare till föreningsmedlemmar)

facebook Twitter Email