Socialdemokraterna röd bakgrund

Rösta på Socialdemokraterna i EU-valet den 26 maj!

 

Ett litet land som Sverige har stor nytta av att vara med i EU, som i grunden är ett fredsprojekt för att förbättra förhållandena för våra medborgare. Vi kan härigenom driva frågor tillsammans med andra EU-länder, lösa gemensamma problem och agera samlat mot länder utanför EU.

Det svenska folket förefaller tycka att den viktigaste frågan i EU-valet den 26 maj är klimatet. Ett skäl är att hotet i form av klimatutsläpp är globalt och inte känner några nationsgränser. Det förenar oss som nation mot ett yttre hot som kräver internationellt samarbete. En betydande utmaning är att forskarsamhället och det klimatpolitiska rådet utsett av regeringen anser att de övergripande klimatmålen eller etappmålen inte kommer att nås utan att ytterligare åtgärder vidtas. Greta Thunberg är en viktig symbol för kommande generationer som vill driva på klimatarbetet in i framtiden. Ivern hos medborgarna att göra något praktiskt för att lösa klimat hotet måste också tas tillvara för att lösa klimatutmaningarna.

En grundlig omställning krävs av hela vårt samhälle för att klara klimatutmaningen, vilket många ser som en möjlighet och inte som ett hot. Vi har gjort liknande omställningar inom energi- och klimatområdet om än inte lika omfattande när vi blev kvitt oljeberoendet under 1970-talet, freonerna under 1980-talet och introducerade förnybara energislag under 1990-talet.

Ett omfattande arbete krävs både i Sverige, EU och resten av världen för att kunna lösa klimat hotet. Vi måste skapa en värld som är möjlig att leva i för vår och framtida generationer. Klimatpolitiken i Sverige och EU hör samman. Vi anser att socialdemokraterna är det enda partiet som med kraft kan ta ledningen och styra utvecklingen både nationellt och i EU i Bryssel så att vi kan lösa klimatproblemen.

Läs fakta här: Temperaturens ökning från 1850 till 2017

Magnus Brandel. EU-val ledare.

Ingrid Fäldt. Ordförande Socialdemokraterna Strängnäs.

Monica Lindell Rylén. Kommunalråd.

                                

 

                                    

facebook Twitter Email