Socialdemokraterna röd bakgrund

Socialdemokraterna i Strängnäs tar ställning i klimatpolitiken.

Aktuellt i politiken.

Svenska folket anser att klimatet var den viktigaste frågan i EU-valet i våras. Ett skäl är att klimatutsläppen inte känner några nationsgränser utan måste lösas genom samverkan nationellt och internationellt. En betydande utmaning för politiken är att forskarsamhället och det klimatpolitiska rådet utsett av regeringen anser att de övergripande klimatmålen och etappmålen inte kommer att nås utan att ytterligare åtgärder planeras och vidtas. Greta Thunberg, en viktig symbol och drivande kraft för kommande generationer driver också på klimatarbetet. Många medborgare vill också ta del i arbetet med att lösa klimat hotet och det intresset måste fångas upp liksom kommunerna, de areella näringarna och industrin. Det är samtidigt viktigt att kostnaderna för klimatpolitiken fördelas så att det upplevs som rättvist av olika samhällsgrupper.

Stora ansträngningar krävs därför både i Sverige, EU och resten av världen för att kunna undanröja detta globala hot. Vi måste skapa en värld som är möjlig att leva i för vår och framtida generationer. Socialdemokratin har tidigare tagit ledningen i liknande omställningar inom energi- och klimatområdet, om än inte lika omfattande, när vi blev kvitt oljeberoendet under 1970-talet, avvecklade freonerna under 1980-talet och introducerade biobränslen under 1990-talet.

Socialdemokraterna bör därför skapa en sammanhållen strategi på kort och lång sikt för att lösa klimatfrågan med största möjliga anslutning i riksdagen och hos svenska folket. Bakom den klimatlag som beslutades av riksdagen 2018 stod samtliga partier bakom förutom SD. Vi måste också parallellt driva på arbetet i EU i Bryssel för att lösa klimatproblemen.

Magnus Brandel. Vice ordförande Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Strängnäs kommun

Monica Lindell Rylén. Kommunalråd Socialdemokraterna i Strängnäs kommun

Ingrid Fäldt. Ordförande Strängnäs Arbetarekommun

 

facebook Twitter Email