Socialdemokraterna röd bakgrund

Första maj i en annorlunda tid.

Vi kommer detta år inte att samlas till de demonstrationståg, där många under årens lopp burit plakat med viktiga budskap. Vi kommer inte heller att mötas i Åkers Folkets hus eller i Ugglas park, där så många tal hållits, som handlat om nationella, regionala och lokala frågor. Det har då berört förslag och önskade förbättringar.

Om det hade varit möjligt att bära plakat och hålla tal i dessa dagar skulle det röra sig om tacksamhet. Det skulle handla om det fantastiska arbete som utförs inom sjukvård, inom omsorgen i särskilda boenden och i hemtjänst.

Det skulle också riktas varma tankar till skolverksamheten, till alla som håller igång arbetet i förskola och grundskola. Och uppmuntran skulle föras fram till gymnasiets personal och till ungdomarna som klarar sina uppgifter på hemmaplan.

De som utför sitt arbete inom kommunförvaltning, infrastruktur, kommunikationer, näringsliv och företag skulle omnämnas och tackas. Uppmuntran skulle sändas till alla som försöker följa regler och uppmaningar och som kämpar för att klara av ensamhet och isolering.

Vi ser framåt och hoppas att om ett år på Första maj kunna mötas, att få träffas på vanligt sätt.

Strängnäs Arbetarekommun

S-föreningsordföranden

Magnus Brandel. Ingrid Fäldt. Torbjörn Johansson. Angela Andersson.

Här kan du ändå delta i firandet:

Ett nationellt digitalt arrangemang innehållande en livesändning kommer att sändas klockan 11:00 12:00 innehållande bland annat tal av Stefan Löfven och Karl Petter Thorwaldsson samt med inslag från olika håll i landet.

Sändningen kan följas på Socialdemokraternas och LO:s Facebooksidor samt på Socialdemokraternas Youtube.

Löfvens och Thorwaldssons tal kommer även att sändas av SVT .

Här finns vi på 1:a maj

Socialdemokraterna på Youtube

Köp 1:a maj märket här

Se demonstrationståg i Strängnäs året 2016

facebook Twitter Email