Socialdemokraterna röd bakgrund

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Tillönskas dig som är medlem i Strängnäs Arbetarekommun liksom Dina nära och kära.

Vi har upplevt ett annorlunda år med en pandemi som inneburit att möte och verksamhet fått en annan karaktär. Möten har hållits digitalt via Zom. Vårt årsmöte kunde hållas först under sommaren.

Våra representanter i kommunpolitik, regionpolitik och kyrkopolitik har ställts upp på bästa sätt.

Kommande år är det den 19 september kyrkoval. Du är välkommen att ställa upp på s-listen i Din församling.

Partiet håller kongress den 3–7 november.

Vi tror att 2021 blir ett viktigt S-år för vår arbetarekommun. Vi hoppas att under året 2021 ska kunna träffas vid medlemsmöten. Vi arbetar för att år 2021 ska bedriva en framgångsrik politik på olika nivåer samt blicka framåt i programarbetet.

Tack för Ditt arbete i nämnder och styrelser och med olika uppdrag.

Allt gott och hoppas att Du får ett fint helgfirande!

Varma S-hälsningar från styrelsen genom Ingrid Fäldt AK-ordförande

Partivänner,
Snart är det julafton och vi är många som har längtat efter ljusets högtid efter det här långa och mörka året.

I slutet av förra månaden höll jag tal till nationen där jag bad det svenska folket att agera med behärskning, fasthet och mod i denna svåra tid. Coronakrisen är långt ifrån över och nu är det du och jag gemensamt som avgör hur det här ska gå. Också under de kommande långhelgerna. I arbetet med talet hade jag anledning tänka över vad som egentligen hänt i vårt land under den här tiden. Främst tänker jag förstås på alla de människor som tragiskt gått bort med covid-19, men Corona pandemin har även ändrat förutsättningarna för politiken, för arbetsmarknaden och för välfärden – inte minst äldreomsorgen. Viruset förändrar dessutom förutsättningarna för hur du och jag kan leva våra liv.

Ändå har Sverige tagit sig an utmaningen med en imponerande beslutsamhet. På kort tid förmådde vårt samhälle att göra stora förändringar i hur det fungerar. Personalen i sjukvården och omsorgen har gjort storartade insatser och de ideella krafterna och vanliga människors vilja att solidariskt ställa upp när det behövs imponerar på mig.
Jag vet att många socialdemokrater under det här året hjälpt till med att producera skyddsutrustning åt vården, hjälpt medmänniskor med mat- och medicin inköp eller på andra sätt stöttat personer som viruset är särskilt farligt för. Ni har ställt upp för ert lokala näringsliv, värnat den lokala kulturen och stått upp för kämpande krogar och kaféer.

Och jag vet att ni fortsätter att ställa upp, fortsätter kämpa.

Som partiordförande gör det mig väldigt att stolt att vår rörelse alltid finns där, mitt i människors vardag även när tillvaron är som svårast.
I år har det blivit tydligt att vi måste rusta Sverige, vår ekonomi, vår välfärd och vår sociala sammanhållning för en framtid där vi vet att nya kriser kommer. I det arbetet kommer det att behövas engagerade socialdemokrater, från grannskapet hela vägen till riksdagen. Det behövs socialdemokrater som finns på plats när besluten tas och som står upp för jämlikhet och jämställdhet. Vi behöver bli fler. Därför är en av de viktigaste insatserna du kan bidra med att värva en medlem >
Låt mig avsluta med att önska dig en riktigt fin jul. Jag hoppas att nästa år blir ljusare och att vi tillsammans kan bygga vidare på den gemenskap vi sett betydelsen av i år.

Ta hand om dig och ta hand om varandra.

Stefan Löfven
Tack för i år
 
Julen är snart här och 2020 närmar sig sitt slut. Det är ett år som kommer att minnas av oss alla, men saknas av få. Coronapandemin har förändrat livet för miljarder människor och avslutat det för miljoner. Sedan andra världskriget har vi inte mött en svårare utmaning. Dessvärre är den heller inte över ännu. Att minska smittspridningen, ge stöd till sjukvården och bidra för att värna jobben kommer även fortsättningsvis att vara vår viktigaste uppgift, både som enskilda människor och gemensamt som samhälle.

Nu kan vi dock göra det med ett tydligt ljus i tunneln. Vaccinet är här och under första halvåret kommer miljoner svenskar att få detta viktiga skydd. Det är vägen tillbaka till samhällen som öppnar upp och människor som åter kan mötas. 

Politiskt har 2020 präglats av pandemin både vad gäller det politiska innehållet och i formerna för vår verksamhet. Dagordningen på våra mötet har handlat om olika aspekter av pandemin och i partiet har vi flyttat från gator och torg in i våra digitala verktyg. Vi har ställt om mer än vi ställt in. En tid framöver är det fortsatt omställning som gäller men planeringen för fysiska möten och verksamhet vi alla längtar efter, kan verkligen ta fart på nyåret. Det gäller förstås också för arbetet med att bygga ett starkare samhälle. Ska vi stå starka i kris behöver vi styrka även till vardags. Vill vi ha handlingskraft i svåra tider måste den förberedas i goda. Vår socialdemokratiska samhällsmodell har goda möjligheter att vinna ökat stöd framöver. 

Avslutningsvis vill jag tacka dig för det gångna året och önska dig och dina nära en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Vänliga hälsningar

Fredrik Olovsson
Ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland
facebook Twitter Email