Socialdemokraterna röd bakgrund

Att erhålla skattemedel för drift av skolor = full insyn i verksamheten

Motion:

Till Strängnäs arbetare kommun

Vi socialdemokrater vill att alla elever ska ha samma förutsättningar att lyckas i skolan, var än man bor. Vi vill ha en bra jämlik skola, där resurserna fördelas efter behov. En grundläggande förutsättning för att lyckas med det, är att resurstilldelningen ändras. Kommunala skolor med stora utmaningar ska kunna tilldelas extra pengar utan att friskolor utan dessa utmaningar ska kunna kräva samma ersättning. Friskolor har ett förbestämt antal platser. Kommunala skolan har ansvar för att alla barn ska få plats och måste ta höjd för  inflyttade elever.

Friskolor ska inte ha en hemlig agenda. Det kan aldrig vara rätt att friskolor hemlighåller hur de fördelar sina resurser, studieresultat, lärartäthet, antal leg. lärare, skolans ekonomi och resursfördelning o.s.v.

Varje liten ideell förening måste redovisa sin verksamhet och ekonomi för att få föreningsbidrag av kommunen.

Medan friskolor som erhåller stora belopp av våra skattepengar, kan mörka hur de använder våra gemensamma resurser och kan t.o.m. dela ut vinster till sina ägare, utan någon som helst insyn.

Som socialdemokrater vill vi se en rättvis fördelning och öppen redovisning av samtliga skolor   som erhåller skattemedel för att bedriva sin verksamhet.

Därför vill vi att:

Att:     Reglerna för utbetalning av skattemedel till friskolor ändras.                                  

Att:     Friskolor öppet redovisar sin verksamhet, budget och resursfördelning.

Att:     Vinstuttag i offentligfinansierad verksamhet förbjuds

Strängnäs den 5/3 2021       

Strängnäs S-kvinnor  

Mari Bohman

Anja Klason 

facebook Twitter Email