Socialdemokraterna röd bakgrund

Vi Socialdemokrater vill se en kommunal skola i Läggesta.

Utbildningsnämnden tog i slutet av januari beslut om att påbörja en utredning om byggandet av en ny grundskola i Läggestaområdet. Inflyttningen är hög i Mariefred-Läggestaområdet och det behövs en ny skola för att möta den prognostiserade tillväxten av elever i förskole- och grundskoleåldrar.

Vi Socialdemokrater fick tyvärr inte gehör för vår vilja att redan nu slå fast att det ska vara en kommunalt driven grundskola. Vi vill ha en bra balans i utbudet av skolor och vi anser att en kommunalt driven grundskola behövs som en garanti för att alla elever tas emot och får en bra och likvärdig utbildning.

Kommunens skolor har ett krav på sig att de alltid ska kunna ta emot elever även mitt i terminen, vilket ger en trygghet för familjer med barn i skolåldern som av olika anledningar flyttar in till vår kommun. De måste också se till att en viss mängd extra resurser finns för att möta olikheter.

Läggesta.

En kommunal skola ger dessutom alla familjer samma möjlighet att välja skola. Här finns inget kösystem som stänger ute någon. Viktningen idag är ca 60% kommunala skolor och 40% friskolor, fördelningen med övervikt på kommunala skolor anser vi socialdemokrater måste finnas där för att vi som kommun ska behålla rådigheten och möjligheten att ge våra barn rätt att välja skola på hemmaplan. Blandningen ger en valfrihet och samtidigt en tydlighet om vem som bär ansvaret för barnens utbildning, nämligen kommunen. 

Barn och utbildningsnämnden / Socialdemokraterna i Strängnäs.

facebook Twitter Email