Socialdemokraterna röd bakgrund

Slutligt ställningstagande när det finns ett förslag till beslut för värmerörelsen.

Socialdemokraterna i Strängnäs står bakom beslutet taget i Kommunfullmäktige att påbörja en avyttringsprocess av fjärrvärmerörelsen för en eventuell slutlig försäljning. Processen är pågående och under processens gång skapas kunskap och möjlighet till utveckling av fjärrvärmerörelsen, oavsett framtida beslut.

Det krävs långsiktig innevånarnytta gällande ekonomi, både som bärare/ägare av fjärrvärmerörelsen och som kund, samtidigt som hållbar utveckling inom energi-och klimatområdet måste säkerställas.

Socialdemokraternas slutliga ställningstagande görs när ett förslag till beslut överlämnas till Kommunfullmäktige

För Socialdemokraterna Strängnäs

Monica Lindell Rylén

Ingrid Fäldt

Magnus Brandel

facebook Twitter Email