Klart med nytt kommunalråd för Socialdemokraterna i Strängnäs


Anders Härnbro kommer att efterträda Monica Lindell Rylén som avslutar sitt uppdrag som kommunalråd under sommaren. Detta beslutades i veckan enhälligt av representantskapet för Socialdemokraterna i Strängnäs samt av kommunfullmäktigegruppen.

Anders Härnbro är 48 år med en bakgrund vid Linköpings universitet. Efter ett decennium med politiska uppdrag som kommunalråd och regionråd i Östergötland har Anders sedan 2019 varit anställd på Strängnäs kommun för att arbeta med social hållbarhet och Agenda 2030. Han bor med sambo och bonusbarn i Herresta. Anders Härnbros tillträde som kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen kommer att beslutas i kommunfullmäktige före sommaruppehållet. 

Vi vet att Anders har stor erfarenhet av och kunskap om kommunpolitik. Han har även stor kännedom om det socialdemokratiska partiet. Vi vet att han kommer att ta det nya uppdraget som kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen på stort allvar och att han genom sina erfarenheter kommer att leda arbete och frågor i kommunen likväl som i det egna partiet på bästa sätt. Vi välkomnar med glädje Anders” säger Christer Strömberg, ordförande i Strängnäs arbetarekommun.

Anders Härnbro betonar att Socialdemokraterna måste fortsätta att visa ledarskap för Strängnäs utveckling. Den socialdemokratiska politiken är en förändringsagenda och har varit så sedan dess formering för över hundra år sedan. Idag är detta fokus väldigt tydligt mot hållbarhetsfrågorna. Den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten är viktig såväl i den enskilde kommuninvånarens liv som i kommunens. Uppdraget är att med socialdemokratiska politik bygga ett starkare och mer jämlikt Strängnäs. Medborgarna som bor här ska kunna känna sig trygga i livet, känna sig hemma. Barn och ungdomar ska ha en skolgång som hjälper dem framåt i livet och en fritid som är meningsfull. Detsamma gäller för oss som blivit vuxna. Vi gillar också trygghet och gemenskap, och om vi hamnar på avigsidan i livet så ska det finnas hjälp till en ny chans. 

Anders Härnbro betonar att Socialdemokraterna måste fortsätta att visa ledarskap för Strängnäs utveckling. Den socialdemokratiska politiken är en förändringsagenda och har varit så sedan dess formering för över hundra år sedan. Idag är detta fokus väldigt tydligt mot hållbarhetsfrågorna. Den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten är viktig såväl i den enskilde kommuninvånarens liv som i kommunens. 

facebook Twitter Email