Med anledning om krav på misstroendeförklaring.

-Sverige befinner sig i allvarligt läge, vi är fortfarande i en pandemi. En pandemi som prövat landet hårt.

-Att kasta in Sverige i en politisk kris i detta svåra läge för landet är inte ansvarsfullt. Men det är precis det som Vänsterpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna nu gör.

-När det gäller själva sakfrågan: Vi kommer aldrig att acceptera marknads­hyror. Det finns heller inget regeringsförslag utan det som finns är ett utredningsbetänkande om hyres­­sättningen i nyproduktion.

-Regeringen har bjudit in bostadsmarknadens parter, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta, till en dialog om utredningsförslaget. Det är en inbjudan som Hyresgästföreningen välkomnat.

-Regeringen har dessutom själva lyft saker vi vill arbeta vidare med, så att förslagen bättre motsvarar vad vi var överens om i Januariavtalet. Ett färdigt förslag kommer att finnas först vid slutet av året.

-Sedan regeringen tillträdde 2014 har bostadsbyggandet ökat kraftigt. Under 2020 färdigställdes det mer än dubbelt så många hyresrätter som 2014. 60 000 bostäder har påbörjats det senaste året. Trenden är att de flesta nya lägenheter som färdigställs är hyresrätter. Det beror bland annat på regeringens investeringsstöd – som existerar tack vare Januariavtalet.

-Det är en farlig väg som Vänsterpartiet tillsammans med de högerkonservativa partierna nu gemensamt beträder. Särskilt som dessa fyra partier varken är överens om sakfrågan eller har en gemensam plan för att ta Sverige framåt.

-Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna är nu skyldiga svenska folket ett besked om vad deras regeringsalternativ är.

facebook Twitter Email