Rösta på Socialdemokraterna i Kyrkovalet

Som socialdemokrater vill vi att kyrkan ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

Vi vill utveckla den öppna, solidariska och demokratiska folkkyrkan som vänder sig till alla. En kyrka och församling som välkomnar alla människor, djupt troende, tvivlare, de som söker sig till en meningsfull gemenskap, de som söker en stunds ro i kyrkan eller kulturell upplevelse i form av kyrkomusik av något slag.

Vårt engagemang i svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra ger uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Vi står upp för alla människors lika och okränkbara värde. Kyrkan måste alltid stå upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd och även vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning.

En välkomnande folkkyrka ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn och unga sätts i fokus. Vi vill också att musik- och körverksamhet får stort utrymme i församlingslivet.

En central del i kyrkan och församlingen är en stark och utvecklad diakonal verksamhet med hjälp, stöd och att inge hopp i utsatta situationer till församlingsbor i alla åldrar.

Kyrkan och dess rika kulturskatter och kyrkogårdar ska förvaltas och vårdas på ett värdigt sätt, med hänsyn taget till klimat och miljön.

Vi tycker också att kyrkan och församlingens roll i civilsamhället och välfärdsbygget ska stärkas genom samarbete med offentlig sektor och frivilligorganisationer och det är viktigt att vi i församlingarna aktivt arbetar för Svenska kyrkans mål att vara klimatneutrala senast år 2030.

Delar du vår tro på en öppen och demokratisk folkkyrka med framtidstro, då ska du rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet den 19 september. Du kan förtidsrösta redan från den 6:e september.

Annika Hedengren

Arne Stade                                                                                                          

Kyrkovalet i Strängnäs

Kyrkovalet i Mariefred

Våra politiker och kyrkopolitiker

Här finns din lokal att gå och rösta till

Strängnäs stifts styrelse

facebook Twitter Email