Socialdemokraterna röd bakgrund

Fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun säljs till Solör Bioenergi.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Strängnäs kommer fortsättningsvis att äga 20 procent av fjärrvärmeverksamheten. Kommunfullmäktiges beslut går därmed i linje med styrelsen i Strängnäs kommunföretag ABs förslag till beslut om försäljning. En ny fas inleds nu för genomförande av försäljningen.

Information om köparen

Solör Bioenergi Fjärrvärme ägs av Nordic Infrastructure AG till 50 procent, av Highview Finance Holding Company Ltd till 25 procent och av Polhem Infra KB till 25 procent (ägd av tre av AP-fonderna). Solör äger idag fjärrvärmeanläggningar i 65 svenska kommuner. Bolaget, som har varit verksamt sedan år 2003, har idag cirka 200 000 kunder.

Bakgrund till beslutet

Köpeskillingen

Köpeskillingen uppgår till 1,2 miljarder kronor för 80 procent av fjärrvärmeverksamheten. Alternativet till en försäljning hade varit att kommunen i stället måste tillskjuta betydande belopp de kommande tio åren för att klara investeringar och täcka underskott. Genom en försäljning undviker kommunen det och frigör nu kapital för andra satsningar.

Erfaren köpare

Solör har en omfattande erfarenhet av produktion av fjärrvärme och ånga och har möjlighet och ambition att utveckla kundunderlaget inom fjärrvärmen. Idag finns bolaget på 165 platser i framför allt Sverige och Norge. De bedöms kunna bidra med en bred kompetens att driva fjärrvärmeverksamhet.

Satsningar på hållbarhet

Solör kommer att bidra till kommunens hållbarhetsmål bland annat genom en särskild satsning på lokala miljö- och klimatsatsningar i Strängnäs. För de kommande sex åren avsätter ägarna i förhållande till ägarandel 10 miljoner kronor per år för gemensamma miljö- och klimatsatsningar i kommunen.

Långsiktigt stabila värmepriser

Fjärrvärmepriserna kommer att vara realt oförändrade under en lång tid framöver. Kommunen har genom aktieägaravtalet stort inflytande på förändringar i taxorna.

Fortsatt satsning på biobränslen

Solör använder idag företrädesvis skogsbränslen och returträflis i sina anläggningar, vilket innebär en fortsatt satsning på biobränslen i Strängnäs.

Långsiktig ägare Solör har en ägarstruktur bestående av bland annat de svenska AP-fonderna, vilket borgar för ett långsiktigt ägande.

Fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun

 

facebook Twitter Email