Socialdemokraterna röd bakgrund

Socialdemokraternas Partikongress 2021. ”Vi bygger landet”

Den 3 – 7 november 2021 har Socialdemokraterna partikongress. Då samlas socialdemokrater från hela Sverige på Svenska Mässan i Göteborg. Där ska framtidens socialdemokratiska politik formas. Dessutom ska ny partiordförande väljas. Det är partiets 41: a ordinarie kongress. Temat för årets kongress är ”vi bygger landet”. Socialdemokraterna Sörmland har tio valda ombud.

Mer om kongressen här ”Vi bygger landet!”

Socialdemokraterna Sörmland består av nio arbetarekommuner. Alla har varsitt kongressombud förutom Eskilstuna, de är störst och har därför två. På kongressen representerar ombuden Socialdemokraterna Sörmland. Årets kongressdelegation leds av distriktsordförande Fredrik Olovsson.

         Ombud från Strängnäs. Anders Härnbro, 48 år. Kommunalråd

1: Jag kandiderade som ombud av samma skäl som jag engagerat mig politiskt – jag vill vara med och förändra. Den här kongressen kommer efter de senaste årens globala händelser och politiska förändringar i Sverige att vara en mycket viktig kongress. En kommungubbe med min profil kan förhoppningsvis göra nytt i det här läget.

2: Utbildning och självförsörjning för alla. Robust välfärdssystem. Alla ska ha en plats som heter Hem. Den upplevda och faktiska otryggheten på grund av våld i vardagen ska bort. Min hjärtefråga är socialdemokratiskt jämlikhetspolitik.

3: Nils Karleby för sitt sätt att transformera marxism och socialism till svensk socialdemokrati samt Jacinda Ardern för sitt sätt att idag vara en socialdemokratisk ledare för ett land.

4: Naturreservatet Putbergen som ligger cirka 4 km norr om Ånhammars säteri. Jag är fascinerad över fritt vuxen skog och här finns Sörmlands äldsta gammelskog, där drygt 300-åriga tallar, lägor från stormar på 50- och 60-talet som orörda fått ge plats för andra växter.

Partikongressen är det högsta beslutande organet inom Socialdemokraterna. Det är genom kongressen som medlemmar har som mest möjlighet att påverka och bidra vilken politik som partiet ska föra. Alla medlemmar har möjlighet att lägga förslag, så kallade motioner. Till årets kongress har rekordmånga motioner skrivits. Vill du lära känna Sörmlands ombud bättre och läsa mer om kongressen?

Läs HÄR

facebook Twitter Email