Tobias Baudin

Tobias Baudin vald till partisekreterare för Socialdemokraterna

Idag, 6 november 2021, beslutade Socialdemokraternas kongress att enhälligt välja Tobias Baudin till ny partisekreterare.

– Det är min absoluta övertygelse att det krävs både en stark fackföreningsrörelse och ett starkt socialdemokratiskt parti för att Sverige ska bli ännu bättre – för alla.

Under lördagen beslutade kongressen att enhälligt välja Tobias Baudin till ny partisekreterare för Socialdemokraterna. I sitt tal lyfte Tobias Baudin sin ideologiska övertygelse att bekämpa klassamhället och bygga ett rättvisare samhälle.

Han poängterade folkrörelsens betydelse och förtydligade att han kommer ägna mycket tid åt att åka runt i landet för att skapa en sammanhållen folkrörelse som når ut i stugorna.

Tobias Baudin var i sitt tal tydlig med att han ska kämpa för att ta tillbaka kontrollen över skolan, sjukvården, förskolan och äldreomsorgen och att jobben är en viktig lösning på de samhällsproblem vi har.

Se Tobias Baudins tal

facebook Twitter Email