Socialdemokraterna röd bakgrund

Ny S-politik för full sysselsättning och snabbare klimatomställning.

Nu har Socialdemokraternas partikongress fattat flera nya beslut för att göra kraftfulla investeringar för full sysselsättning och en snabbare klimatomställning.

Bild

Vi ska bygga landet starkt och hållbart. Vi vill använda investeringar för att skapa nya jobb, inte minst de nya gröna jobben som ökar takten i klimatomställningen. Alla jobb ska vara trygga och bra jobb som man kan försörja sig på. Alla som kan jobba ska jobba.

Här är ett urval av beslut som kongressen fattat:

Full sysselsättning

 • Ett tydligare fokus på gröna investeringar och att använda finanspolitiken för att nå målet om full sysselsättning.
 • Att övergå till ett balansmål i de offentliga finanserna.
 • Fler jobb ska vara gröna jobb.
 • Gröna investeringar ska användas för att skapa framtidens jobb och samtidigt öka takten i Sveriges klimatomställning.
 • Nya gruvor ska kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler: Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter.
 • Alla jobb ska vara trygga jobb.
 • Heltid ska vara norm och delade turer ska motverkas: Välfärdssektorn ska gå före. Vi vill nå ett mål om att mist 90 procent av Sverige välfärdsarbetare ska ha heltidsjobb under nästa mandatperiod.
 • Arbetsgivaransvaret ska vara tydligt även inom gig-tjänster: För att inte ofrivilligt egenföretagande ska användas som ett sätt att kringgå arbetsgivaransvar ska F-skattsedlar kunna kontrolleras bättre och återkallas vid missbruk.
 • Återinförd skattereduktion för A-kasseavgiften och fackföreningsavgiften.

Plikt och rätt

 • Att delta i språkundervisning ska vara ett krav för ekonomiskt stöd om bristande kunskaper i svenska är det som hindrar en från att få jobb.
 • Möjligheten för långtidsarbetslösa att få subventionerad anställning bör utvidgas även till deltidsarbetslösa efter en viss tid.
 • Arbetsmarknadsutbildningarna ska bli fler och erbjudas tidigare vid arbetslöshet.
 • Utbildningsutbudet ska möta de yrkesverksammas behov bättre än idag och samverkan med arbetslivet stärkas
facebook Twitter Email