Socialdemokraterna röd bakgrund

Stopp för orättvisa köer till populära skolor!

Sverige har idag en skolmarknad som saknar motstycke i världen. Inget annat land i världen har ett liknande system med bland annat en skolpeng som överkompenserar friskolor och som tillåter obegränsade vinstuttag. 

Ett system med orättvisa kösystem som sorterar eleverna och som spär på skolsegregationen. Ett system där kommuner saknar inflytande över friskolors etablering eller insyn över friskolekoncerners ekonomi. Inget annat land i världen har det här systemet och anledningen är enkel – det är ett system som inte funkar.

Vi Socialdemokrater har under lång tid varit kritiska till det här systemet för vi ser att marknadsmekanismerna skoningslöst drar isär svensk skola. Det är inte bara en partipolitisk käpphäst utan det finns ett brett missnöje – från bland annat lärare och forskare över hur skolsystemet är organiserat. 

Om vi ska bryta skolsegregationen och öka jämlikheten måste vi stoppa vinstjakten och begränsa marknadskrafterna i svensk skola.

Våra pedagoger och lärare gör ett fantastiskt jobb men vi måste ge dem rätt förutsättningar och det gör vi genom en rättvis resursfördelning och ändrade urvalskriterier. Nästan hälften av barnen i Strängnäs går i friskolor. Strängnäs kommun är unik i det samarbete vi gör tillsammans med friskolorna. 

Ambitionerna för det lokala samarbetet är stora men hindras av de lagar som främjar marknadsskolan.

 • Gör skolpengen mer rättvis. Idag får friskolor samma ersättning som kommunala skolor, trots att kommunala skolor har större ansvar och lagstadgade skyldigheter att:
  • Garantera plats för alla elever
  • Hantera demografiska förändringar över tid och måste ha beredskap för att ta emot nya elever; dels inflyttade, dels elever från friskolor

 • Bryt skolsegregationen genom att göra urvalsgrunderna tydligare. Kötid ska inte få användas som urvalskriterium. Alla barn och unga ska få chansen att välja, inte bara några.
  • Kötid stänger ute elever och begränsar snarare valfriheten
  • Att låta friskolorna ha egna köer innebär att platser redan är paxade flera år i förväg.
  • Skolvalssystemet måste reformeras så att alla barn ges samma chans att få en plats på en skola.

Nu ligger dessa förslag från regeringen på bordet men då måste riksdagens partier våga ta ansvar. Föräldrar ska känna att deras barn får en likvärdig utbildning. Barnen ska känna att de är elever och inte kunder.

Anders Härnbro
Kommunalråd (S)
Torbjörn Johansson Gruppledare
Barn och Utbildningsnämnden (S)

facebook Twitter Email