S riktlinjer för 2023-2026 är beslutade

Socialdemokraterna i Strängnäs arbetarekommun beslutade på sitt årsmöte att inför de kommande fem åren arbeta under devisen ”Ett jämlikt samhälle. Ett starkare Strängnäs.” Det handlar om att bygga ett Strängnäs som håller ihop, där otrygghet bekämpas och vi gemensamt skapar goda möjligheter för alla. Ett starkt och hållbart Strängnäs för oss som bor här nu och för kommande generationer är vårt mål. 

Socialdemokraterna har nu bra politik för att bygga ett bättre Sverige, Sörmland och Strängnäs. Det interna arbetet avklarat och det utåtriktade arbetet tar fart igen. 

facebook Twitter Email