strängnäs kommunhus

Kvalitet går före valfrihet!

När du blir i behov av hemtjänst är det viktigast att omsorgen är omhändertagande och bra, med hög kvalitet. Då kommer valfriheten, att välja företag, i andra hand, skriver Strängnäs S-Kvinnor / Mari Bohman

Kvalitet går före valfrihet

I dag är det 30 procent av brukarna i kommunen som väljer privat hemtjänst. Eftersom vår kommun är förhållandevis liten, med små företag som ska sköta hemtjänsten kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop och svårt att få personal med rätt behörighet. 

Den privata och kommunala hemtjänsten har samma ersättning för arbetet de utför hos brukarna. Men den privata hemtjänsten har sin verksamhet dagtid.  

De brukare som har beviljade nattbesök får dessa tillgodosedda genom kommunens personal. Detsamma gäller när brukaren larmar via sitt trygghetslarm. Alltså den privata hemtjänsten i vår kommun har inte hela ansvaret för sina brukare.

De som har beviljad hemtjänst bor över hela kommunen, vilket innebär att den kommunala och privata hemtjänstpersonalen möts i samma trappuppgång eller på vägarna ute på landsbygden. Därför behöver hela organisationen av hemtjänst ses över.

Som socialdemokrat skulle jag önska att all hemtjänsten bedrevs i kommunal regi. Men denna mandatperiod har vi samarbetat med Moderaterna och då får man kompromissa och göra det bästa av situationen. 

Kommunen behöver ha en hemtjänstorganisation som bättre kan planera och samordna verksamheten, göra bättre schemaläggningar för sin personal. En stabil organisation, med en hög kvalitet. Därför är det förslag på en ny organisation, som kan få stabil ekonomi på hemtjänsten.

När du blir i behov av hemtjänst är det viktigast att omsorgen är omhändertagande och bra, med hög kvalitet. Då kommer valfriheten, att välja företag, i andra hand.

Strängnäs S-Kvinnor / Mari Bohman
facebook Twitter Email